Voorbede 23-06-2020, dinsdag in de 12 week door het jaar 2

voorbede en misintenties 23-06-2020

dinsdag in de 12e week door het jaar 2

Voor alle mensen die van de Kerk, houden;
dat zij van harte geloven dat God haar in stand houdt,
tot aan de grenzen der aarde.
Laat ons bidden.

Voor de hele wereld, waar zoveel ongelijkheid heerst;
dat de heilige Geest de wereldleiders inspireert en helpt
om zich meer in te zetten voor de eenheid onder de volkeren,
en een eerlijke verdeling van de rijkdommen van de aarde.
Laat ons bidden.

Voor alle mensen die het méér dan goed hebben;
om een open hart en oog voor de nauwe poort en de smalle weg,
die Jezus vandaag aanbeveelt.
Laat ons bidden.

Voor alle parochies in Nederland;
dat de mensen verlangen naar verdieping,
en naar het ontvangen van de heilige Communie,
dé ontmoeting met onze Heer Jezus Christus.
Laat ons bidden.

Voor Jozef Tran
Voor een verder herstel van Gwà Nguyen en voor Lucas Lens
Om genade en goede moed voor iemand die levensmoe is
Voor de zielenrust van Franciscus Doewan
Voor een bijzondere intentie
Laat ons bidden.

mededeling(en)

Morgen is er in het Parochiecentrum een mooie film te zien over Garabandal, een dorp in het noorden van Spanje, waar Maria rond 1960 aan vier meisjes is verschenen. De zaal is open om half acht; de film begint om kwart voor acht en duurt anderhalf uur. Opgave is noodzakelijk en kan bij Wiljan.