Voorbede 22-06-2020, maandag in de 12 week door het jaar 2

voorbede en misintenties 22-06-2020

maandag in de 12e week door het jaar 2

Voor alle christenen, het volk van God;
dat niemand zich laat afleiden van de rechte weg,
maar altijd blijft leven overeenkomstig de geboden en voorschriften,
die de Heer ons gegeven heeft bij monde van zijn profeten en de Kerk.
Laat ons bidden.

We bidden voor de hele wereld;
dat God ons gebed hoort en verhoort: regeringsleiders de hand reikt,
en onze bondgenoot wil zijn in deze moeilijke tijden.
Laat ons bidden.

Voor alle mensen die gemakkelijk kwaad spreken en oordelen vellen;
dat zij zich realiseren dat mensen kostbare schatten zijn in Gods ogen,
ook als zij het goed – nog – niet doen.
Laat ons bidden.

Voor onszelf en alle gelovigen van alle Nederlandse parochies;
dat de openstelling van de kerken een vreugde is, een reden tot dankbaarheid,
omdat wij de Heer weer kunnen ontmoeten in de heilige Communie.
Laat ons bidden.

Voor Jozef Tran
Voor een verder herstel van Gwà Nguyen en voor Lucas Lens
Om genade en goede moed voor iemand die levensmoe is
Voor de zielenrust van Franciscus Doewan
Voor een bijzondere intentie
Piet Bot
Voor Jaap Stam, die vandaag in De Goorn wordt begraven
Om beterschap voor een zieke vriendin
En om zegen voor een jarige vriendin
En we bidden nog even in stilte voor alles wat we persoonlijk aan God willen vragen … .
Laat ons bidden.

mededeling(en)

Woensdag is er een mooie en aangrijpende film te zien over Garabandal, een dorp in het noorden van Spanje, waar Maria rond 1960 aan vier meisjes is verschenen. De zaal is open om half acht; de film begint om kwart voor acht en duurt anderhalf uur. Opgave is noodzakelijk en kan bij Wiljan.