Voorbede 21-06-2020, 12e zondag door het jaar A

voorbede 20-21 juni 2020

12e zondag door het jaar A

Voor alle christenen, wereldwijd;
dat zij zich vredelievend inzetten voor goede doelen,
maar deze doelen óók, als Jeremia, in Gods handen leggen.
Laat ons bidden.

We bidden om gelovige regeringen en machthebbers;
die een ontvankelijk hart hebben voor de woorden van de Heer,
zodat zij wetten maken, die rekening houden met Gods geboden,
en zo de mensen dichter bij Hem brengen.
Laat ons bidden.

Voor alle mensen die zich in deze woelige tijden
bevreesd zijn voor de toekomst;
om vrijheid en blijheid, om geloof in de goede zorgen van God,
die alle haren op elk mensenhoofd heeft geteld.
Laat ons bidden.

Voor alle parochies, in deze extra moeilijke tijden; dat wij
levende, dankbare en praktiserende geloofsgemeenschappen blijven,
en dat ook zichtbaar maken – door onze aanwezigheid –
tijdens de gedeeltelijke openstelling van de kerken.
Laat ons bidden.