Voorbede 18-06-2020, donderdag in de 11 week door het jaar 2

voorbede en misintenties 18-06-2020

donderdag in de 11e week door het jaar 2

Om blijdschap in de Heer voor alle mensen die in God geloven;
Hij is Koning, dus de hele aarde mag juichen.
Laat ons bidden.

Om geloof in God, om vertrouwen op Hem, voor alle regeringsleiders;
want zijn wetten en verordeningen, al het werk van de Heer,
is goed en betrouwbaar.
Laat ons bidden.

Voor alle mensen die bidden moeilijk vinden;
dat zij zich laten bemoedigen en inspireren door de woorden van Jezus,
die zijn leerlingen, heel eenvoudig, het Onze Vader heeft geleerd.
Laat ons bidden.

Voor alle parochies in Nederland;
dat in deze tijd van gedeeltelijke openstelling van de kerken
de mensen weer graag samenkomen in het huis van God.
Laat ons bidden.

Voor Jozef Tran
Voor een verder herstel van Gwà Nguyen en voor Lucas Lens
Om genade en goede moed voor iemand die levensmoe is
Voor de zielenrust van Franciscus Doewan
Voor een bijzondere intentie
Tom Klaassen
Uit dankbaarheid vanwege een verjaardag
Voor het welslagen van een operatie en een goed herstel
En we bidden nog even in stilte voor alles wat we persoonlijk aan God willen vragen … .
Laat ons bidden.

mededeling(en)

Morgen om negen uur vieren we het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus.