Voorbede 17-06-2020, woensdag in de 11 week door het jaar 2

voorbede en misintenties 17-06-2020

woensdag in de 11 week door het jaar 2

Voor alle christenen, die deze tijd als bijzonder moeilijk en zorgelijk ervaren;
dat zij altijd blijven hopen op de Heer,
die moed schenkt en onverschrokkenheid.
Laat ons bidden.

Voor alle regeringen en mensen die veel verantwoordelijkheid hebben;
dat de Heer hen leidt op de weg van zijn bevelen,
dat zij altijd Gods daden indachtig zijn,
zodat er echte vrede komt, gelijkheid en wel-zijn voor iedereen.
Laat ons bidden.

Voor iedereen die op een verkeerde manier aandacht en bevestiging zoekt;
om openheid voor de waarde van de verborgenheid,
en voor de menselijke binnenkamer waarover Jezus vandaag spreekt.
Laat ons bidden.

Voor alle parochies in Nederland;
dat in deze tijd van gedeeltelijke openstelling van de kerken
de mensen weer graag samenkomen in het huis van God.
Laat ons bidden.

Voor Jozef Tran
Voor een verder herstel van Gwà Nguyen en voor Lucas Lens
Om genade en goede moed voor iemand die levensmoe is
Voor de zielenrust van Franciscus Doewan
Voor een bijzondere intentie
Hetty Asberg en zegen over haar gezin
Om zegen voor een jarige en haar familie
Uit dankbaarheid vanwege een trouwdag, en om zegen over het gezin, de familie
en de toekomst
En we bidden nog even in stilte voor alles wat we persoonlijk aan God willen vragen … .
Laat ons bidden.