6 november – Alle Heilige Verkondigers van het geloof in onze streken – feest

6 november – Alle Heilige Verkondigers van het geloof in onze streken – feest

140 eerste lezing: 2 Kor. 4, 1-2. 5-7

God is als een licht in onze harten opgegaan,
om de kennis te doen stralen van zijn heerlijkheid.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters,
nu wij door Gods ontferming met zijn dienst zijn belast,
verliezen wij nooit de moed.
Wij hebben heimelijkheid en schaamte afgelegd,
wij gaan niet met sluwheid te werk,
wij vervalsen Gods woord niet.
De openlijke verkondiging van de waarheid
is onze aanbeveling bij alle mensen
die ons voor het aanschijn van God willen beoordelen.
Wij verkondigen immers niet onszelf
maar Christus Jezus de Heer;
onszelf beschouwen wij slechts als uw dienaars om Jezus’ wil.
Dezelfde God die gezegd heeft:
“Licht moet schijnen uit het duister”
is als een licht in onze harten opgegaan,
om de kennis te doen stralen van zijn heerlijkheid
die ligt over het gelaat van Christus.
Maar wij dragen deze schat in aarden potten;
duidelijk blijkt
dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 67 (66), 2-3, 5, 7-8

Refrein:
Toon het licht van uw aanschijn;
maak in alle landen uw heil bekend.

God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn;
opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.

Laat alle naties van vreugde juichen
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.

De aarde gaf ons haar vruchten,
de zegen van onze God.
God geve ons zo zijn zegen
dat heel de aarde Hem vreest.

vers voor het evangelie: Joh. 6, 8.12b

Alleluia.
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer.
Wie mij volgt zal het licht des levens bezitten.
Alleluia.

141 evangelie: Joh. 12, 44-50

Als een licht ben Ik in de wereld gekomen.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.

In die tijd verklaarde Jezus met luide stem:
“Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij
maar in Hem die Mij gezonden heeft;
en wie Mij ziet,
ziet Hem die Mij gezonden heeft.
Als een licht ben Ik in de wereld gekomen,
opdat al wie in Mij gelooft,
niet in de duisternis blijft.
Indien iemand mijn woorden hoort
zonder ze te onderhouden,
dan veroordeel Ik hem niet,
want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen
maar om de wereld te redden.
Want wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanvaardt
heeft reeds iemand die hem veroordeelt:
het woord dat Ik gesproken heb,
dat zal hem veroordelen op de laatste dag.
Ik heb immers niet uit Mijzelf gesproken,
maar de Vader die Mij gezonden heeft, Hij heeft Mij opgedragen
wat Ik moet zeggen en verkondigen.
Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent.
Wat Ik dus verkondig,
verkondig Ik zoals de Vader het Mij gezegd heeft.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments