26 juli – HH. Joachim en Anna – ouders van de Maagd Maria

26 juli – HH. Joachim en Anna – ouders van de Maagd Maria

64 eerste lezing: Sir. 44, 1.10-15

Tot in de eeuwigheid blijft hun nageslacht.

Uit het Boek Ecclesiasticus.

Laat ons beroemde mannen prijzen,
de vaderen van wie wij afstammen.
Het waren vrome mannen:
hun rechtvaardige daden werden niet vergeten;
met hun nageslacht blijft hun naam:
een goede erfenis zijn hun nakomelingen.
Hun nageslacht houdt vast aan Gods verbond,
en ook hun kinderen dank zij hen.
Tot in eeuwigheid blijven zij bestaan,
en hun roem wordt nooit meer uitgewist.
Hun lichamen zijn in vrede begraven
en hun naam blijft leven van geslacht op geslacht.
Van hun wijsheid gewaagt de vergadering
en de gemeente verkondigt hun lof.

Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: ps. 132(131), 11, 13-14, 17-18

Refrein:
De Heer schenkt Hem de troon
van zijn vader David.

De Heer heeft David gezworen
een eed die Hij nimmer breekt:
een telg uit uw geslacht
zal Ik op uw troon verheffen.

Want God heeft de Sion gekozen,
haar als zijn zetel gewild:
hier is mijn rustplaats voor eeuwig,
hier zal Ik wonen, dit is mijn keus.

Daar zal voor David een hoorn ontspruiten,
voor mijn gezalfde schijnt daar een licht;
zijn vijanden zal Ik beschaamd doen staan,
maar hij draagt mijn gloriekroon.

vers voor het evangelie: cf. Lc. 2, 25c

Alleluia.
Zij verwachtten de vertroosting van Israël,
en de heilige Geest rustte op hen.
Alleluia.

65 evangelie: Mt. 13, 16-17

Vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien
wat gij ziet.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Gelukkig úw ogen, omdat zij zien,
en úw oren, omdat zij horen!
Want voorwaar, Ik zeg u:
vele profeten en rechtvaardigen
hebben verlangd te zien wat gij ziet,
maar zij hebben het niet gezien;
en te horen wat gij hoort,
maar zij hebben het niet gehoord.”

Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments