2 oktober – HH. Engelbewaarders – gedachtenis

2 oktober – HH. Engelbewaarders – gedachtenis

106 eerste lezing: Ex. 23, 20-23a

Mijn engel zal voor u uitgaan.

Uit het Boek Exodus.
Zo spreekt de Heer:
“Zie, Ik zend mijn engel voor u uit
om u onderweg te beschermen
en u te brengen naar de plaats die Ik heb vastgesteld.
Heb aandacht voor hem en luister naar zijn woord.
Kom niet tegen hem in opstand,
want hij zou uw verzet niet vergeven.
In hem immers is mijn Naam tegenwoordig.
Als gij gehoorzaamt aan zijn woord
en doet wat Ik u zeg,
dan ben Ik de vijand van uw vijanden,
de verdrukker van uw verdrukkers.
Mijn engel zal voor u uitgaan.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 91 (90), 1-2, 3-5a, 5b-6, 10-11

Refrein:
De Heer heeft zijn engelen last gegeven
op al uw wegen u te bewaken.

Gij die de bescherming geniet van de Allerhoogste
en die in de schaduw van de Almachtige woont,
voor u is de Heer: mijn toevlucht, mijn burcht,
mijn God, op wie ik vertrouw.

Want Hij maakt u los uit de strik van de jagers,
Hij redt u uit doodsgevaar.
Hij zal u met zijn vleugels beschermen,
onder zijn wieken vindt gij een toevlucht,
zijn trouw is uw pantser en schild.

Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen,
geen pijl bij klaarlichte dag;
geen ziekte die sluipt in de duisternis,
geen kwaal in de gloeiende zon.

Het kwaad zal u niet bereiken,
de ramp blijft ver van uw tent.
Hij heeft zijn engelen last gegeven
op al uw wegen u te bewaken.

vers voor het evangelie: Ps. 103 (102), 21

Alleluia.
Verheerlijkt de Heer, al zijn legerscharen,
trouwe knechten die doet wat Hij wil.
Alleluia.

107 evangelie: Mt. 18, 1-5.10

Zij hebben engelen,
en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht
van mijn Vader die in de hemel is.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag:
“Wie is nu wel de grootste in het Rijk der hemelen?”
Hij riep een klein kind,
zette het in hun midden en zei:
“Voorwaar, Ik zeg u:
als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen,
zult gij het Rijk der hemelen zeker niet binnengaan.
Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind,
is de grootste in het Rijk der hemelen.
En wie in mijn Naam zulk een kind opneemt
neemt Mij op.
Hoedt u er voor een van deze kleinen te minachten,
want Ik zeg u:
zij hebben engelen in de hemel
en deze aanschouwen voortdurend
het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments