15 september – Onze Lieve Vrouw van Smarten – gedachtenis

Uit het lectionarium supplement

15 september

Onze Lieve Vrouw van Smarten

gedachtenis

EERSTE LEZING

Christus heeft gehoorzaamheid geleerd
en is oorzaak geworden van eeuwig heil.

Lezing uit de brief aan de Hebreeën     5, 7-9

Broeders en zusters,

in de dagen van zijn sterfelijk leven
heeft Christus onder luid geroep en geween
gebeden en smekingen opgedragen aan God
die Hem uit de dood kon redden.
Om zijn vroomheid is Hij verhoord:
hoewel Hij Gods Zoon was
heeft Hij in de school van het lijden
gehoorzaamheid geleerd;
en toen Hij het einde had bereikt,
is Hij voor allen die Hem gehoorzamen
oorzaak geworden van eeuwig heil.

ANTWOORDPSALM     Ps. 31 (30), 2-3b, 3c-4, 5-6, 15-16, 20 (R. 17b)

R. Red mij, Heer, door uw genade.

Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht,
stel mij toch nimmer teleur.
Rechtvaardige God, bevrijd mij,
aanhoor mij en red mij met spoed. R.

Wees mij een rots waar ik vluchten kan,
een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting,
uw Naam is mijn leider en gids. R.

Het net dat de mensen mij heimelijk spannen
ontkom ik door U die mij altijd beschermt.
Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen,
Gij zult mij beschermen, getrouwe God. R.

Toch blijf ik op U vertrouwen, Heer,
steeds zeg ik: Gij zijt mijn God.
Gij hebt mijn lot in uw hand,
bevrijd mij van mijn vervolgers. R.

Hoe groot zijn uw weldaden, Heer,
die Gij hebt bestemd voor hen die U vrezen.
Gij schenkt ze aan ieder die tot U komt,
voor alle mensen waarneembaar. R.

ALLELUIA

R. Alleluia.
Zalig is de heilige Maagd Maria,
die zonder te sterven
de palm van het martelaarschap heeft verdiend
onder het kruis van de Heer.
R. Alleluia.

EVANGELIE

Ofwel:

Hoe zij leed, de diepbedroefde,
tere moeder, wijl zij toefde
bij die Zoon, aan ’t kruis tentoon.
(Stabat Mater)

Lezing uit het heilig evangelie
volgens Johannes     19,25-27

In die tijd
stonden bij het kruis van Jezus:
zijn moeder en de zuster van zijn moeder,
Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.
Toen Jezus zijn moeder zag
en bij haar staande de leerling die Hij liefhad,
zei Hij tot de moeder:
“Vrouw, zie uw zoon.”
Vervolgens zei Hij tot de leerling:
“Zie uw moeder.”

En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.

ofwel

Een zwaard zal ook uw eigen ziel doorboren.

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas     2, 33-35

In die tijd
stonden zijn vader en moeder verwonderd
over wat van Hem gezegd werd.
Daarop zegende Simeon hen
en hij zei tot Maria, zijn moeder:
“Zie, Hij is bestemd
tot val en opstanding van velen in Israël,
tot een teken dat weersproken wordt,
– een zwaard zal ook uw eigen ziel doorboren –
opdat de gedachten van vele harten
openbaar mogen worden.”

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments