15 september – Onze Lieve Vrouw van Smarten – gedachtenis

Deze teksten zijn nog uit het oude lectionarium deel IV

15 september – Onze Lieve Vrouw van Smarten – gedachtenis

95 eerste lezing: Hebr. 5, 7-9

Christus heeft gehoorzaamheid geleerd
en is oorzaak geworden van eeuwig heil.

Uit de brief aan de Hebreeën.
Broeders en zusters,
in de dagen van zijn sterfelijk leven
heeft Christus onder luid geroep en geween
gebeden en smekingen opgedragen aan God
die Hem uit de dood kon redden.
Om zijn vroomheid is Hij verhoord:
hoewel Hij Gods Zoon was
heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd;
en toen Hij het einde had bereikt,
is Hij voor allen die Hem gehoorzamen
oorzaak geworden van eeuwig heil.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 31 (30), 2-3b, 3c-4, 5-6, 15-16, 20

Refrein:
Red mij, Heer, door uw genade.

Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht,
stel mij toch nimmer teleur.
Rechtvaardige God, bevrijd mij,
aanhoor mij en red mij met spoed.

Wees mij een rots waar ik vluchten kan,
een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting,
uw Naam is mijn leider en gids.

Het net dat de mensen mij heimelijk spannen
ontkom ik door U die mij altijd beschermt.
Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen,
Gij zult mij beschermen, getrouwe God.

Toch blijf ik op U vertrouwen, Heer,
steeds zeg ik: Gij zijt mijn God.
Gij hebt mijn lot in uw hand,
bevrijd mij van mijn vervolgers.

Hoe groot zijn uw weldaden, Heer,
die Gij hebt bestemd voor hen die U vrezen.
Gij schenkt ze aan ieder die tot U komt,
voor alle mensen waarneembaar.

vers voor het evangelie

Alleluia.
Zalig zijt gij, Maria.
Zonder te sterven
hebt gij onder het kruis van de Heer
de palm van de marteldood verdiend.
Alleluia.

96 evangelie: Joh. 19, 25-27

Hoeveel kwelling, hoeveel pijnen teisterden die goede Moeder,
toen haar ogen  moesten rusten op het lijden van haar Zoon.
(Stabat Mater)

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.

In die tijd
stonden bij Jezus’ kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder,
Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.
Toen Jezus zijn moeder zag
en naast haar de leerling die Hij liefhad,
zei Hij tot zijn moeder:
“Vrouw, zie daar uw zoon.”
Vervolgens zei Hij tot de leerling:
“Zie daar uw moeder.”
En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

ofwel

97 evangelie: Lc. 2, 33-35

Uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd
stonden de vader en moeder van Jezus verbaasd
over wat van Hem gezegd werd.
Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit
en hij zei tot Maria, zijn moeder:
“Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël,
tot een teken dat weersproken wordt,
opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden,
en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments