9e week door het jaar 2, maandag

9e week door het jaar 2, maandag

97 eerste lezing: 2 Petr. 1, 1-7

Christus heeft verheven en onschatbare beloften
voor ons gerealiseerd,
waardoor wij deel hebben gekregen aan Gods eigen wezen.

Begin van de tweede brief van de heilige apostel Petrus.
Simon Petrus,
dienstknecht en apostel van Jezus Christus,
aan hen, die
door de goedheid van onze God en Heiland Jezus Christus
met ons het voorrecht delen van hetzelfde geloof.
Genade voor u
en vrede in rijke overvloed
door de kennis van onze Heer!
Want al wat voor leven en vroomheid nodig is,
heeft zijn goddelijke kracht ons geschonken
met de kennis van Hem,
die ons geroepen heeft door eigen heerlijkheid en wondermacht.
Door die heerlijkheid en macht
heeft Hij verheven en onschatbare beloften voor ons gerealiseerd,
waardoor gij deel hebt gekregen aan Gods eigen wezen,
na ontkomen te zijn aan het bederf van de zelfzucht,
dat de wereld heeft aangetast.
Doet daarom uw uiterste best om uw geloof te voeden met deugd,
de deugd met kennis,
de kennis met zelfbeheersing,
de zelfbeheersing met standvastigheid,
de standvastigheid met godsvrucht,
de godsvrucht met broederliefde
en de broederlijke genegenheid met liefde voor allen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 91 (90), 1-2, 14-15, 16

Refrein:
Voor u is de Heer: mijn God, op wie ik vertrouw.

Gij die de bescherming geniet van de Allerhoogste
en die in de schaduw van de Almachtige woont,
voor u is de Heer: mijn toevlucht, mijn burcht,
mijn God, op wie ik vertrouw.

Wie op Mij rekent zal Ik verlossen,
beschermen zal Ik wie Mij erkent.
Wanneer hij Mij aanroept zal Ik hem horen,
hem bijstaan in iedere nood,
hem redden en aanzien schenken.

Zijn levensdagen zal Ik vervullen,
mijn zegen zal hij ervaren.

vers voor het evangelie: 1 Tess. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord der prediking,
niet als een woord van mensen,
maar als wat het inderdaad is:
het woord van God.
Alleluia.

98 evangelie: Mc. 12, 1-12

De wijnbouwers doodden de geliefde zoon
en wierpen hem buiten de wijngaard.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

In die tijd begon Jezus
tot de hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten
te spreken in gelijkenissen:
“Er was eens een man, die een wijngaard aanlegde,
er een omheining omheen zette,
een wijnpers er in uithakte en er een wachttoren in bouwde;
daarna verpachtte hij hem aan wijnbouwers
en hij vertrok naar den vreemde.
Op de vastgestelde tijd zond hij een dienaar naar de wijnbouwers
om zijn aandeel in de opbrengst van de wijngaard
van hen in ontvangst te nemen.
Maar ze grepen hem vast, mishandelden hem
en stuurden hem met lege handen terug.
Daarop zond hij een andere dienaar naar hen toe.
Maar ze sloegen hem op zijn hoofd en beledigden hem.
Weer stuurde hij er een, maar hem doodden zij;
en zo nog verscheidene anderen,
die ze mishandelden of doodden.
Hij had nu niemand meer dan zijn geliefde zoon.
Die stuurde hij als laatste naar hen toe in de veronderstelling:
Mijn zoon zullen ze wel ontzien.
Maar die wijnbouwers zeiden onder elkaar:
Dit is de erfgenaam;
vooruit, laten we hem vermoorden,
dan zal de erfenis voor ons zijn.
Ze grepen hem vast, doodden hem
en wierpen hem buiten de wijngaard.
Wat zal nu de eigenaar van de wijngaard doen?
Hij zal komen, de wijnbouwers ter dood brengen
en de wijngaard aan anderen geven.
Hebt ge deze schriftplaats niet gelezen:
De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd
is juist de hoeksteen geworden.
Op last van de Heer is dat gebeurd
en het is wonderbaar in onze ogen.”
Zij zonnen nu op een middel om zich van Hem meester te maken,
maar ze waren bang voor het volk, want ze begrepen,
dat de gelijkenis die Hij vertelde, op hen sloeg.
Zo lieten ze Hem met rust en verwijderden zich.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments