8e week door het jaar 2, zaterdag

8e week door het jaar 2, zaterdag

95 eerste lezing: Judas 17. 20b-25

God is bij machte u voor struikelen te behoeden
en u onberispelijk en vreugdevol
voor zijn heerlijkheid te doen verschijnen.

Uit de brief van de heilige apostel Judas.
Broeders en zusters,
herinnert u
wat door de apostelen van onze Heer Jezus Christus voorspeld is.
Bouwt uw leven op uw hoogheilig geloof,
bidt in de kracht van de heilige Geest,
bewaart uzelf in Gods liefde,
in afwachting van de barmhartigheid
van onze Heer Jezus Christus,
die u het eeuwige leven zal schenken.
Hebt medelijden met sommigen, die twijfelen
en tracht ze te redden door hen aan het vuur te ontrukken.
Bij anderen evenwel moet uw medelijden gemengd zijn met vrees
en met afschuw zelfs voor hun door de zonde bezoedeld kleed.
Aan Hem die bij machte is u voor struikelen te behoeden
en onberispelijk en vreugdevol
voor zijn heerlijkheid te doen verschijnen,
aan de enige God, die ons redt door Jezus Christus onze Heer,
zij heerlijkheid, majesteit,
kracht en macht,
vóór alle eeuwigheid
en nu en in alle eeuwigheid!
Amen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 63 (62),2 ,3-4, 5-6

Refrein:
God, ik zoek U met groot verlangen.

God, mijn God, zijt Gij,
ik zoek U met groot verlangen.
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart
als dorre akkers naar regen.

Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont,
beschouw ik uw macht en uw glorie.
Meer waard dan het leven is mij uw genade,
mijn mond verkondigt uw lof.

Ik zal U prijzen zolang ik leef,
mijn handen uitstrekken naar U.
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs,
mijn mond zal U jubelend danken.

vers voor het evangelie: Hebr. 4, 12

Alleluia.
Het woord van God is levend en krachtig,
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.
Alleluia.

96 evangelie: Mc. 11, 27-33

Welke bevoegdheid hebt Gij om dit alles te doen?

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

In die tijd
kwam Jezus met zijn leerlingen in Jeruzalem.
Terwijl Hij rondwandelde op het tempelplein,
traden de hogepriesters,
schriftgeleerden en oudsten op Hem toe
en ze vroegen Hem:
“Welke bevoegdheid hebt Gij om dit alles te doen?
En wie heeft U die bevoegdheid dan daartoe gegeven?”
Jezus antwoordde:
“Ik zal u één enkele vraag stellen
en als gij Mij daar antwoord op geeft,
zal Ik u op mijn beurt zeggen
krachtens welke bevoegdheid Ik dit alles doe.
Het doopsel van Johannes,
kwam dat van de hemel of van de mensen?
Geeft Mij daar een antwoord op.”
Zij beraadslaagden onder elkaar.
“Als wij zeggen: van de hemel, dan zal Hij antwoorden:
Waarom hebt gij hem dan geen geloof geschonken?
Maar zeggen we: van de mensen?…”
Zij waren bang voor het volk,
want iedereen hield Johannes voor een profeet.
Zij gaven Jezus dus ten antwoord:
“Wij weten het niet.”
Toen zei Jezus tot hen:
“Dan zeg Ik u evenmin
krachtens welke bevoegdheid Ik zo handel.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments