8e week door het jaar 2, dinsdag

8e week door het jaar 2, dinsdag

87 eerste lezing: 1 Petr. 1, 10-16

De profeten profeteerden over de genade die voor u bestemd was.
Weest daarom nuchter
en vestigt heel uw hoop op die genade.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus.
Broeders en zusters,
reeds de profeten hebben gezocht en gevorst
naar de redding van uw ziel,
toen zij profeteerden over de genade, die voor u bestemd was.
Zij vroegen zich af op welk tijdstip en welke omstandigheden
de Geest van Christus in hen doelde,
toen Hij voorspelde al het lijden dat over Christus zou komen
en de daarop volgende verheerlijking.
Maar hun werd geopenbaard,
dat zij deze boodschap moesten beheren voor u,
niet voor zichzelf.
En nu is die boodschap bij monde van de evangeliepredikers
openlijk aan u verkondigd,
in de kracht van de heilige Geest,
die van de hemel is neergezonden.
Dit zijn geheimen waarin zelfs engelen verlangen door te dringen.
Weest daarom wakker en actief,
weest nuchter,
vestigt heel uw hoop op de genade,
die uw deel wordt wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.
Geeft gehoor aan de waarheid,
geeft niet langer toe aan de lusten,
die uw leven beheersten in de tijd van uw onwetendheid.
Hij die u geroepen heeft, is heilig.
Weest heilig zoals Hij,
in heel uw gedrag
want er staat geschreven:
“Weest heilig
want Ik ben heilig.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 98 (97), 1, 2-3ab, 3c-4

Refrein:
Zijn weldaden deed de Heer ons kennen.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw,
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde,
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

vers voor het evangelie: 1 Petr. 1, 25

Alleluia.
Het woord des Heren blijft in eeuwigheid;
en dit woord is de boodschap,
die u in het evangelie is verkondigd.
Alleluia.

88 evangelie: Mc. 10, 28-31

Wie Mij volgt ontvangt het honderdvoud,
en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

In die tijd nam Petrus het woord en zei tot Jezus:
“Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.”
Jezus antwoordde:
“Voorwaar, Ik zeg u:
er is niemand die huis, broers, zusters,
moeder, vader, kinderen of akkers
om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven,
of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud
aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers,
zij het ook gepaard met vervolgingen,
en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.
Veel eersten zullen laatsten zijn
en veel laatsten eersten.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

1 Reactie
Inline Feedbacks
View all comments
jose
2 jaren geleden

mag het “jaar van st Joseph” dat in december al is afgelopen, vervangen worden door de heliigverklaring van Titus Brandsma? Aankondiging van datum door paus Franciscus op 4 maart om 10.30 vanuit Consistorie Rome