7e week door het jaar 2, donderdag

7e week door het jaar 2, donderdag

79 eerste lezing: Jak. 5, 1-6

Het loon dat gij hebt onthouden aan de arbeiders roept luid,
en hun kreten zijn doorgedrongen tot het oor van de Heer.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus.
Broeders en zusters,
gij die rijk zijt
weent en jammert om de rampen die over u komen.
Uw rijkdom is verrot,
uw mooie kleren zijn door motten aangetast,
uw goud en zilver is verroest.
Die roest zal tegen u getuigen
en als een vuur uw vlees verteren.
Schatten hebt gij verzameld,
terwijl het de laatste dagen zijn.
Hoort,
het loon dat gij hebt onthouden
aan de arbeiders, die uw velden hebben gemaaid,
roept luid,
en de kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen
tot de oren van de Heer der hemelmachten.
Gij hebt op aarde gezwelgd en gebrast,
gij hebt u vetgemest voor de dag van de slachting.
Gij hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord;
hij heeft geen verweer tegen u.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 49(48),14-15ab,15cd-16,17-18,19-20

Refrein:
Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen (Mt 5, 3).

Zo gaat het met wie op zichzelf vertrouwen,
die pochen op rijkdom; dit is hun lot
zij staan voor de onderwereld als schapen,
de dood is hun herder en drijft hen daarheen.

Hun statigheid gaat tot ontbinding over,
hun woonplaats is voortaan het dodenrijk.
Maar mij zal God van de ondergang redden,
Hij zal mij behoeden voor dood en graf.

Verlies dus de moed niet, wanneer iemand rijk wordt,
wanneer in zijn huis de weelde steeds groeit.
Hij zal als hij dood gaat niets mee kunnen nemen,
zijn rijkdommen gaan niet met hem in het graf.

Al prijst hij zich tijdens zijn leven gelukkig:
je bent te benijden, het gaat je goed;
toch moet hij zich eens bij zijn vaderen voegen,
die nooit meer het licht van de zon zullen zien.

vers voor het evangelie: Joh. 17, 17ba

Alleluia.
Uw woord is waarheid, Heer,
wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

80 evangelie: Mc. 9, 41-50

Het is beter voor u verminkt het leven binnen te gaan
dan in het bezit van twee handen in de hel te komen.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Als iemand u een beker water te drinken geeft,
omdat gij van Christus zijt, voorwaar Ik zeg u:
zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.
Maar als iemand
een van deze kleinen die geloven, aanleiding tot zonde geeft,
het zou beter voor hem zijn
als men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp.
Dreigt uw hand u aanleiding tot zonde te geven,
hak ze af;
het is beter voor u verminkt het leven binnen te gaan,
dan in het bezit van twee handen in de hel te komen,
in het onblusbaar vuur.
Geeft uw voet u aanleiding tot zonde,
hak hem af;
het is beter voor u kreupel het leven binnen te gaan,
dan in het bezit van twee voeten in de hel te worden geworpen.
Geeft uw oog u aanleiding tot zonde,
ruk het uit;
het is beter voor u met één oog het Rijk Gods binnen te gaan,
dan in het bezit van twee ogen in de hel te worden geworpen,
waar hun worm niet sterft en het vuur niet gedoofd wordt.
Iedereen zal met vuur gezouten worden.
Het zout is iets goeds;
maar als het zout zouteloos wordt,
waarmee zult ge het dan zijn smaak hergeven?
Hebt zout in uzelf
en leeft in vrede met elkaar.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments