6e week door het jaar 2, woensdag

6e week door het jaar 2, woensdag

65 eerste lezing: Jak. 1, 19-27

Weest uitvoerders van het woord,
en niet alleen toehoorders.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus.
Weet dit wel, geliefde broeders en zusters,
ieder mens moet vlug zijn om te luisteren,
maar langzaam om te spreken,
langzaam ook om toornig te worden;
want de toorn van een man
leidt niet tot gerechtigheid voor God.
Verwijdert daarom elke smet,
elk restant van slechtheid,
en neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan
dat in u werd geplant
en de kracht bezit uw zielen te redden.
Weest uitvoerders van het woord
en niet alleen toehoorders;
dan zoudt gij uzelf bedriegen.
Wie het woord hoort, maar niet volbrengt, lijkt op iemand,
die het gelaat waarmee hij geboren is in een spiegel beschouwt.
Nauwelijks heeft hij zich bekeken
of hij gaat heen en is vergeten hoe hij er uitzag.
Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet,
de wet van de vrijheid
en daarbij blijft,
niet als een vergeetachtig toehoorder,
maar als een uitvoerder metterdaad,
die zal zalig zijn door zijn doen.
Als iemand meent vroom te zijn,
terwijl hij zijn tong niet beteugelt, maar zijn hart misleidt,
dan is zijn vroomheid waardeloos.
Zuivere en onbevlekte vroomheid
in de ogen van onze God en Vader is dit:
wezen en weduwen opzoeken in hun nood
en zichzelf vrijwaren voor de besmetting van de wereld.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 15 (14), 2-3ab, 3cd-4ab, 5

Refrein:
Heer, wie mag te gast zijn in uw tent,
wie mag op uw heilige berg verblijven?

Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft,
in zijn hart geen boze plannen koestert,
geen bedrog pleegt met zijn tong.

Wie zijn evenmens geen schade doet
en zijn buren niet te schande zet;
wie de boosdoener veracht,
maar de dienaars van de Heer in ere houdt.

Wie zijn bezit niet uitleent tegen woeker,
als getuige niet omkoopbaar is.
Wie zich zo gedraagt
zal niet wankelen in eeuwigheid.

vers voor het evangelie: Joh. 8, 12

Alleluia.
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer;
wie Mij volgt zal levenslicht bezitten.
Alleluia.

66 evangelie: Mc. 8, 22-26

De blinde was zo volkomen genezen dat hij alles duidelijk zag.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Betsaïda.
Daar bracht men een blinde bij Hem
en smeekte Hem die te willen aanraken.
Jezus nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp.
Daar deed Hij speeksel op zijn ogen,
legde hem de handen op en vroeg hem:
“Kunt ge al iets zien?”
Hij keek en hij antwoordde:
“Ik zie mensen, want ik zie ze lopen,
maar ze lijken op bomen.”
Daarna legde Jezus nog eens de handen op zijn ogen.
Nu zag hij scherp en was zo volkomen genezen,
dat hij alles duidelijk zag.
Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing:
“Ga zelfs het dorp niet in.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments