3e week door het jaar 2,donderdag

3e week door het jaar 2, donderdag

31 eerste lezing: 2 Sam. 7, 18-19. 24-29

Wie ben ik, Heer God, en wat is mijn huis?

Uit het tweede Boek Samuël.
Nadat Natan tot David gesproken had,
ging koning David het heiligdom binnen;
hij zette zich neer voor de Heer en zei:
“Wie ben ik, Heer God, en wat is mijn huis,
dat Gij mij zover gebracht hebt?
En nu is U dit alles nog niet genoeg, Heer God:
ook over de toekomst van het huis van uw dienaar spreekt Gij.
Is dit voor een mens wel weggelegd, Heer God?
Gij hebt uw volk Israël voorgoed bevestigd als uw volk
en Gij, Heer, zijt hun God.
Doe daarom, Heer God, altijd het woord gestand,
dat Gij gesproken hebt tot uw dienaar
en tot zijn huis
en handel volgens uw woord.
Dan zal uw Naam voor altijd groot zijn;
dan zal gezegd worden:
God, de Heer van de hemelse machten is God over Israël
en voor U blijft het huis van uw dienaar David in stand.
Gij, God, Heer van de hemelse machten, God van Israël,
Gij hebt uw dienaar geopenbaard:
Ik zal u een huis bouwen.
Daardoor heeft uw dienaar de moed gevonden,
dit gebed tot U te richten.
Welnu dan, Heer God,
Gij zijt God en uw woorden zijn betrouwbaar;
Gij hebt deze weldaad aan uw dienaar beloofd.
Zegen dan nu het huis van uw dienaar,
dat het altijd voor U mag blijven bestaan.
Gij zelf, Heer God, hebt gesproken;
uw rijke zegen zal voor altijd rusten
op het huis van uw dienaar.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 132 (131), 1-2, 3-5, 11, 12, 13-14

Refrein:
God de Heer zal Hem de troon van zijn vader
David schenken (Lc. 1, 32b).

Heer, denk in uw mildheid aan David,
aan zijn bezorgdheid voor U;
hoe hij de Heer had gezworen,
de Sterke van Jakob beloofd:

Ik zal mijn huis niet betreden,
niet rusten gaan op mijn bed;
ik gun mijn ogen geen slaap meer,
mijn oogleden weiger ik rust,
tot ik voor de Heer een plaats vind,
voor Jakobs Sterke een huis.

De Heer heeft David gezworen
een eed die Hij nimmer breekt:
een telg uit uw geslacht
zal Ik op uw troon verheffen.

Houden uw zonen zich aan mijn verbond,
aan alles wat Ik hen opleg,
dan zullen hun zonen ook voor altijd
zetelen op uw troon.

Want God heeft de Sion gekozen,
haar als zijn zetel gewild:
hier is mijn rustplaats voor eeuwig,
hier zal Ik wonen, dit is mijn keus.

vers voor het evangelie: Ps. 119 (118),135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

32 evangelie: Mc. 4, 21-25

De maat die gij gebruikt zal men ook voor u gebruiken.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
“Komt er soms een lamp,
om onder de korenmaat of onder de rustbank gezet te worden
of juist om op de standaard te worden geplaatst?
Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt zal worden;
en niets is geheim dat niet aan het licht zal komen.
Als iemand oren heeft om te horen, hij luistere.”
Verder zei Hij:
“Let op wat gij hoort.
De maat die gij gebruikt,
zal men ook voor u gebruiken;
zelfs een toemaat zal men u geven.
Aan wie heeft, zal gegeven worden;
maar wie niet heeft
hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments