3e week door het jaar 2, dinsdag

3e week door het jaar 2, dinsdag

27 eerste lezing: 2 Sam. 6, 12b-15. 17-19

David en alle Israëlieten
brachten onder gejuich de ark des Heren over.

Uit het tweede Boek Samuël.
In die dagen
bracht David de ark van God
uit het huis van Obededom
vol vreugde naar de Davidstad over.
Nadat de dragers van de ark zes stappen gezet hadden,
offerde David een gemeste stier.
Onderweg danste hij geestdriftig voor de Heer uit,
slechts gekleed in een linnen borstkleed.
Zo brachten David en alle Israëlieten
onder gejuich en bazuingeschal de ark van de Heer over.
Zij werd de stad binnengedragen en op haar plaats gebracht,
midden in de tent die David voor haar had opgezet.
Daarna droeg David brand- en slachtoffers op aan de Heer.
Na het opdragen van de brand- en slachtoffers
zegende hij het volk met de Naam van God,
de Heer van de hemelse machten.
Aan alle aanwezigen, aan alle Israëlieten die daar bijeenwaren,
mannen en vrouwen,
liet hij een plat brood,
een klomp dadels en een rozijnenkoek uitdelen.
Daarop ging iedereen naar huis.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 24 (23), 7, 8, 9, 10

Refrein:
Wie is deze Koning der glorie?
De Heer is de Koning der glorie.

Poorten, heft uw kroonlijsten op,
gaat open, aloude deuren:
de Koning der glorie moet binnengaan.

Wie is deze Koning der glorie?
De Heer, de sterke, de machtige,
de Heer, de held in de strijd.

Poorten, heft uw kroonlijsten op,
gaat open, aloude deuren:
de Koning der glorie moet binnengaan.

Wie is deze Koning der glorie?
De Heer van de hemelse machten,
Hij is de Koning der glorie.

vers voor het evangelie: Ps. 119 (118), 36a. 29b

Alleluia.
Mijn hart zij gericht op wat Gij verordent, Heer;
geef mij uw wet als gids.
Alleluia.

28 evangelie: Mc. 3, 31-35

Mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder
zijn zij die de wil van God volbrengen.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

Eens kwamen Jezus’ moeder en zijn broeders,
en terwijl zij buiten bleven staan,
stuurden ze iemand naar Hem toe om Hem te roepen.
Er zat veel volk om Hem heen, dat het bericht doorgaf:
“Uw moeder en uw broeders daarbuiten vragen naar U.”
Jezus gaf hun ten antwoord:
“Wie is mijn moeder,
wie zijn mijn broeders?”
En terwijl Hij zijn blik liet gaan
over de mensen, die in een kring om Hem heen zaten zei Hij:
“Ziehier mijn moeder en mijn broeders.
Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij,
die de wil van God volbrengen.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments