31e week door het jaar 2, woensdag

31e week door het jaar 2, woensdag

365 eerste lezing: Fil. 2, 12-18

Maakt werk van uw heil. God is het immers die zowel
het willen als het doen in u tot stand brengt.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi.
Broeders en zusters,
gij hebt altijd naar mij geluisterd;
maakt dus nu, in mijn afwezigheid,
met niet minder ernst werk van uw heil dan toen ik bij u was.
God is het immers,
die zowel het willen als het doen in u tot stand brengt,
om zijn heilsplan te verwezenlijken.
Doet al wat ge te doen hebt, zonder te morren of tegen te spreken.
Zorgt dat ge onberispelijk en ongerept zijt,
als onbesproken kinderen van God
onder een slinks en ontaard geslacht,
waarin gij schittert als sterren in het heelal.
Houdt vast het woord des levens.
Dan kan ik, als de dag van Christus komt, er trots op zijn
dat mijn werk en mijn inspanning niet vergeefs zijn geweest.
Maar ook al wordt mijn bloed geplengd
bij de offerdienst van uw geloof,
dan nog wens ik mijzelf en u allen geluk.
En gij moet evengoed blij zijn en delen in mijn vreugde.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 27 (26), 1, 4, 13-14

Refrein:
De Heer is mijn licht en mijn leidsman.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen;
de Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn?

Eén ding slechts vraag ik de Heer,
meer zal ik niet wensen:
dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef.
Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren,
zijn tempel weer met eigen ogen mag zien.

Ik reken er nog op tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

vers voor het evangelie: Mt. 11, 25

Alleluia.
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen
hebt geopenbaard aan kinderen.
Alleluia.

366 evangelie: Lc. 14, 25-33

Niemand van u kan mijn leerling zijn
als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

Toen talloze mensen met Jezus meetrokken,
keerde Hij zich om en zei tot hen:
“Als iemand naar Mij toekomt,
die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen,
zijn broers en zusters,
ja, zelfs zijn eigen leven niet haat,
kan hij mijn leerling niet zijn.
Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt,
kan hij mijn leerling niet zijn.
Als iemand van u een toren wil bouwen,
zal hij dan niet eerst
ervoor gaan zitten om een begroting te maken
of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien?
Anders zou het hem kunnen overkomen
– als hij de fundering heeft gelegd
en niet in staat is het werk tot een einde te brengen –
dat allen die het zien hem gaan bespotten en zeggen:
Die man begon te bouwen,
maar hij was niet in staat het einde te halen.
Of welke koning zal
– als hij tegen een andere koning ten oorlog wil trekken –
niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is,
om met tienduizend man het hoofd te bieden
aan iemand, die met twintigduizend man tegen hem optrekt?
Zo niet,
dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg is
een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden.
Zo kan niemand van u mijn leerling zijn
als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments