30e week door het jaar 2, vrijdag

30e week door het jaar 2, vrijdag

357 eerste lezing: Fil. 1, 1-11

Hij die het goede werk in u begonnen is zal het voltooien
tegen de dag van Christus Jezus. 

Begin van de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi.
Van Paulus en Timóteüs, dienstknechten van Christus Jezus,
aan alle heiligen in Christus Jezus te Filippi
met hun episkopen en diakens.
Genade voor u en vrede
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!
Broeders en zusters,
ik dank mijn God telkens als ik u gedenk,
altijd, bij al mijn gebeden voor u allen.
En ik verricht mijn gebed met blijdschap,
omdat gij van de eerste dag tot nu toe
uw deel hebt bijgedragen tot de prediking van het evangelie.
Ik ben er zeker van, dat Hij die het goede werk in u begonnen is,
het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus.
Het spreekt ook vanzelf dat ik zo over u allen denk,
want ik draag u in mijn hart,
u allen, die in mijn gevangenschap
bij de verdediging en bekrachtiging van het evangelie
deelt in de genade, die mij gegeven wordt.
God weet
hoe vurig ik naar u allen verlang,
met de innigheid van Christus Jezus zelf.
En dit is mijn bede:
moge uw liefde steeds rijker worden
aan inzicht en fijngevoeligheid,
om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt.
Dan zult gij op de dag van Christus
ongerept en onberispelijk zijn,
verzadigd met de vrucht der gerechtigheid,
die komt van Jezus Christus, tot eer en lof van God.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 111 (110), 1-2, 3-4, 5-6

Refrein: Geweldig is alles wat de Heer verricht.
Of: Alleluia.

De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,
te midden der vromen, voor heel de gemeente.
Geweldig is alles wat Hij verricht,
de aandacht boeiend van elk die het nagaat.

Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden,
eeuwig blijft Hij rechtvaardig en trouw.
Wonderen deed Hij om nooit te vergeten,
minzaam en liefdevol toont zich de Heer.

Voedsel geeft Hij aan die Hem vereren,
altijd herinnert Hij zich zijn verbond.
Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hen het heidense land in bezit.

vers voor het evangelie: Jak. 1, 21

Alleluia.
Neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan
dat in u werd geplant
en de kracht bezit
uw zielen te redden.
Alleluia.

358 evangelie: Lc. 14, 1-6

Wie van u zal niet terstond
als zijn zoon of zijn os in een put valt hem eruit trekken,
ook al is het sabbat?

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

Toen Jezus op een sabbat
het huis van een van de voornaamste Farizeeën binnenging
om er de maaltijd te gebruiken,
hielden zij Hem voortdurend in het oog.
Op een gegeven ogenblik werd Hij een man gewaar,
die aan waterzucht leed.
Daarop richtte Jezus zich tot de wetgeleerden en Farizeeën
met de vraag:
“Mag men op sabbat iemand genezen of niet?”
Maar zij zeiden niets.
Daarop legde Hij zijn hand op hem,
Hij genas hem en liet hem heengaan.
Vervolgens keerde Hij zich tot hen met de woorden:
“Wie van u zal niet terstond
als zijn zoon of zijn os in een put valt,
hem eruit trekken, ook al is het sabbat?”
Ze waren niet in staat er iets tegen in te brengen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments