18e week door het jaar 2, vrijdag

18e week door het jaar 2, vrijdag

213 eerste lezing: Nah. 2, 1.3; 3, 1-3.6-7

Wee de bloedstad!

Uit de Profeet Nahum.
Zie, op de bergen gaan de voeten
van de vreugdebode, die vrede meldt!
Vier, Juda, uw feesten,
volbreng uw geloften!
Nooit meer zal de boosdoener door u heen trekken:
hij wordt volkomen vernietigd.
Voorwaar, de Heer herstelt de glorie van Jakob,
ja, de glorie van Israël,
omdat rovers hen hebben beroofd
en hun wijnranken hebben vernield.
Wee de bloedstad,
een en al leugen,
volgepropt met prooi,
die stad, die het roven nooit staakte!
Hoor! Zweepslagen!
Hoor! Gedender van wielen,
rennende paarden, ratelende wagens,
ruiters op galopperende paarden,
vlammende zwaarden,
flitsende lansen,
gewonden bij hopen, stapels doden:
er is geen eind aan de lijken;
men struikelt erover.
Ik begooi u met vuilnis,
Ik zet u voor gek
en maak een kijkspel van u.
Dan zal iedereen, die u ziet
van u weglopen en zeggen:
“Nineve is neergeslagen.”
Wie is daar rouwig om?
Waar zou ik troosters voor u moeten zoeken?
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Deut. 32, 35cd-36ab, 39abcd, 41

Refrein:
Ik dood en maak levend, Ik sla en genees.

De dag van hun ondergang komt al nader,
nabij is het treurige lot dat hen wacht.
De Heer staat borg voor het recht van zijn volk,
Hij zal zich ontfermen over zijn dienaars.

Let op: hier ben Ik, hier sta Ik alleen,
naast Mij bestaan er geen goden.
Ik dood en maak levend, Ik sla en genees.

Wanneer Ik mijn bliksemend zwaard heb gewet,
mijn hand gereed is de straf te voltrekken;
dan daalt mijn wraak op mijn vijanden neer,
dan zal Ik hen, die Mij haten, vergelden.

vers voor het evangelie: cf. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

214 evangelie: Mt. 16, 24-28

Wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven?

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Wie mijn volgeling wil zijn,
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en zijn kruis op te nemen.
Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.
Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.
Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen,
als dit ten koste gaat van eigen leven?
Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven?
Want de Mensenzoon
zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader,
vergezeld van zijn engelen,
en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
Voorwaar, Ik zeg u:
Er zijn er onder de hier aanwezigen,
die de dood niet zullen ervaren,
voordat zij de Mensenzoon
zullen zien komen in zijn koninklijke macht.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments