14e week door het jaar 2, maandag

14e week door het jaar 2, maandag

157 eerste lezing: Hos. 2, 16.17b-18.21-22

Ik neem u als mijn bruid, voor altijd.

Uit de Profeet Hosea.
Zo spreekt de Heer:
“Mijn ontrouwe bruid,
weldra lok Ik haar weer naar Mij toe,
zorg Ik dat zij naar de woestijn gaat,
en spreek Ik tot haar hart.
Daar wordt zij weer gewillig,
zoals in de dagen van haar jeugd
toen zij optrok uit Egypte.
Op die dag – zo luidt de godsspraak van de Heer –
zult gij tot Mij roepen: Mijn man!
Nooit roept gij Mij dan meer toe: Mijn Baal!
Ik neem u als mijn bruid, voor altijd,
als mijn bruid in recht en gerechtigheid,
in goedheid en erbarming,
als mijn bruid, in onverbrekelijke trouw
dan zult gij de Heer leren kennen.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 145 (144), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

Refrein:
De Heer is vol liefde en medelijden.

U wil ik prijzen, Heer, iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is groot en alle lof waardig,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht,
uw macht wordt alom verkondigd.
Men spreekt van uw luister en majesteit,
verspreidt de faam van uw wonderdaden.

Uw huiveringwekkende macht wordt vermeld,
uw grootheid door ieder geprezen.
Zij zingen de lof van uw grote mildheid
en juichen om uw rechtvaardigheid.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

vers voor het evangelie: Ps. 25 (24), 4c, 5a

Alleluia.
Leer mij uw paden kennen, Heer;
leid mij volgens uw woord.
Alleluia.

158 evangelie: Mt. 9, 18-26

Mijn dochter is zo juist gestorven:
maar kom en zij zal weer levend worden.

De Heer zij met u.
En met uw Geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

Terwijl Jezus eens tot de menigte sprak,
kwam er een overste naar Hem toe,
wierp zich voor Hem neer en zei:
“Mijn dochter is zo juist gestorven:
maar kom haar de hand opleggen,
dan zal zij weer levend worden.”
Jezus stond op en ging met hem mee,
vergezeld van zijn leerlingen.
Plotseling naderde Hem van achteren een vrouw,
die al twaalf jaar lang aan vloeiingen leed,
en raakte de zoom van zijn mantel aan.
Want ze zei bij zichzelf:
“Als ik alleen maar zijn mantel kan aanraken,
zal ik al genezen zijn.”
Maar Jezus keerde zich om,
en toen Hij haar zag, sprak Hij:
“Heb goede moed dochter,
uw geloof heeft u genezen.”
En vanaf dat ogenblik was de vrouw gezond.
Toen Jezus in het huis van de overste kwam
en de fluitspelers en het misbaar makende volk zag,
sprak Hij:
“Gaat heen,
want het meisje is niet gestorven, maar slaapt.”
Doch ze lachten Hem uit.
Toen al dat volk buitengezet was,
trad Hij naderbij,
greep haar hand
en het meisje stond op.
Het verhaal hiervan deed de ronde door heel die streek.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments