10e week door het jaar 2, zaterdag

10e week door het jaar 2, zaterdag

119 eerste lezing: 1 Kon. 19, 19-21

Elisa vertrok en volgde Elia.

Uit het eerste Boek der Koningen.
In die dagen keerde Elia van de berg terug
en trof Elisa, de zoon van Safat,
terwijl die aan het ploegen was.
Twaalf koppels ossen gingen voor hem uit;
hijzelf bevond zich bij het twaalfde.
Toen Elia langs kwam, wierp hij hem zijn mantel toe.
Elisa liet de ossen in de steek,
liep Elia achterna en zei:
“Laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader en moeder;
dan zal ik u volgen.”
Hij antwoordde hem:
“Ga maar weer terug; heb ik je soms tot iets verplicht?”
Hierop ging Elisa naar de ossen terug,
nam zijn koppel, slachtte het,
kookte het vlees op het hout van de jukken
en gaf het aan zijn werkvolk te eten.
Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 16 (15), 1-2a, 5, 7-8, 9-10

Refrein:
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker.

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht;
Gij zijt mijn Heer, ik erken het.
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.

Ik dank de Heer, die mij altijd geleid heeft,
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
ik val niet, want Hij staat naast mij.

Daarom ben ik vrolijk en blij van geest,
daarom kan ik rustig gaan slapen.
Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over,
Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf.

vers voor het evangelie: Ps. 19(18), 9

Alleluia.
Uw voorschriften, Heer, zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.
Alleluia.

120 evangelie: Mt. 5, 33-37

Ik zeg u in het geheel niet te zweren.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Gij hebt gehoord dat tot onze voorouders gezegd is:
Gij zult geen valse eed doen,
maar gij zult voor de Heer uw eden houden.
Maar Ik zeg u in het geheel niet te zweren;
noch bij de hemel, want dat is de troon van God;
noch bij de aarde, want dat is zijn voetbank;
noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning.
Ook bij uw hoofd moet gij niet zweren,
want gij kunt niet één haar wit of zwart maken.
Maar uw ja moet ja zijn en uw neen neen;
en wat daar nog bij komt is uit den boze.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments