9e week door het jaar 1, vrijdag

9e week door het jaar 1, vrijdag

105 eerste lezing: Tobit 11, 5-17

Gij hebt me gekastijd, Heer,
maar Gij schenkt mij weer genade.

Uit het Boek Tobit.
In die dagen zat Anna, de vrouw van Tobit, iedere dag langs de weg
op een top van een berg,
vanwaar zij een ruim vergezicht had.
En toen zij op diezelfde plaats
weer eens zat uit te zien naar de komst van haar zoon Tobias,
zag zij hem reeds in de verte aankomen.
Zij herkende hem onmiddellijk,
en haastig ging zij het nieuws aan Tobit vertellen en riep:
“Daar komt uw zoon aan”.
Ondertussen zei Rafaël tot Tobias:
“Als gij binnenkomt in uw huis,
aanbid dan onmiddellijk de Heer, uw God,
en breng Hem uw dank.
Ga dan naar uw vader, en kus hem.
Bestrijk aanstonds zijn ogen met de gal van de vis,
die gij bij u hebt, want ge kunt er zeker van zijn,
dat zijn ogen terstond zullen opengaan,
zodat uw vader het licht van de hemel kan zien
en zich in uw aanblik verheugen.”
De hond, die hen onderweg vergezeld had,
liep hen intussen vooruit,
en als bode van het blijde nieuws
kwispelde hij vrolijk met zijn staart.
Toen stond de blinde vader op
en tastend zocht hij zijn weg;
hij strekte zijn handen uit naar zijn kind
en liep zo zijn zoon tegemoet.
Hij omhelsde hem en kuste hem;
zijn vrouw deed evenzo, en beiden schreiden van blijdschap.
Toen zij God hadden aanbeden en gedankt,
gingen zij zitten.
Tobias nam wat van de gal van de vis
en streek het zijn vader op de ogen.
En na ongeveer een half uur wachten
begon de witte vlek, als het velletje van een ei,
uit de ogen los te komen.
Tobias nam het vast, en trok het zijn vader van de ogen.
Op hetzelfde ogenblik ontving hij het gezicht terug.
Toen verheerlijkten zij God.
Tobit en Anna, en allen, die hen kenden.
En Tobit sprak:
“Gezegend zijt Gij, God,
en gezegend uw heilige naam tot in eeuwigheid,
en gezegend al uw heilige engelen.
Gij hebt me gekastijd,
maar Gij schenkt me weer genade,
nu ik mijn zoon Tobias aanschouw.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 146 (145), 2abc, 7, 8-9a, 9bc-10

Refrein:
De Heer zal ik loven mijn leven lang.
Of: Alleluia.

De Heer zal ik loven mijn leven lang,
mijn God zal ik al mijn dagen bezingen.

De Heer doet altijd zijn woord gestand,
verdrukten verschaft Hij recht.
De Heer geeft brood aan wie honger heeft,
gevangenen geeft Hij de vrijheid.

De ogen van blinden opent de Heer,
gebrokenen richt Hij weer op.
De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer behoedt de ontheemden.

De Heer geeft wees en weduwe steun,
maar zondaars laat Hij verdwalen.
De Heer is koning in eeuwigheid,
uw God, Sion, heerst over alle geslachten.

vers voor het evangelie: Ps. 119 (118), 135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

106 evangelie: Mc. 12, 35-37

Hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen
dat de Messias Zoon van David is?

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

Bij zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op:
“Hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen
dat de Messias Zoon van David is?
David heeft zelf gezegd, door de heilige Geest bewogen:
De Heer heeft gesproken tot mijn Heer:
zit aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden onder uw voeten heb gelegd.
Als David zelf Hem Heer noemt,
hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?”
Het merendeel van het volk luisterde graag naar Hem.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments