7e week door het jaar 1, zaterdag

7e week door het jaar 1, zaterdag

83 eerste lezing: Sir. 17, 1-15

De Heer schiep de mens naar zijn eigen beeld.

Uit het Boek Ecclesiasticus.
De Heer schiep de mens uit de aarde,
en deed hem weer tot haar terugkeren.
Een vastgesteld aantal dagen en een bestemde tijd schonk Hij hun,
maar gaf hun heerschappij over al wat op aarde is.
Hij rustte hen toe met de kracht die bij hen hoort,
en naar zijn eigen beeld maakte Hij hen.
Hij vervulde al wat leeft met ontzag voor de mens
om hem over dieren en vogels te laten heersen.
Zij verkregen het gebruik van de vijf werken van de Heer;
als zesde deelde Hij hun de gave van de geest toe
en als zevende de rede als vertolker van zijn werken.
Onderscheidingsvermogen en tong en ogen,
oren en een hart gaf Hij hun om te kunnen denken.
Hij vervulde ze met kennis en verstand;
goed en kwaad hield Hij hun voor;
dat zij zich eeuwig beroemen zouden op zijn wonderwerken.
Hij legde zijn doorzicht in hun harten,
om hun de grootheid van zijn werken te tonen,
opdat men zijn grote werken verkondigt.
Zij prijzen zijn heilige naam.
Ook schonk Hij hun kennis,
en een wet des levens gaf Hij hun ten erfdeel,
om te bedenken dat zij, sterfelijk zijnde, nu leven.
Een eeuwig verbond richtte Hij met hen op,
en zijn oordelen hield Hij hun voor.
Hun ogen hebben zijn grote glorie aanschouwd,
hun oren zijn heerlijke stem vernomen.
Hij sprak tot hen: “Hoedt u voor elk onrecht,”
en Hij gaf hun geboden voor ieders verhouding tot zijn naaste.
Hun wegen liggen altijd voor Hem;
ze zijn niet verborgen voor zijn ogen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 103 (102), 13-14, 15-16, 17-18a

Refrein:
Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig,
rechtvaardig is Hij voor geslacht na geslacht.

Zo zeer als een vader zijn kinderen liefheeft,
zo zeer heeft de Heer zijn dienaren lief.
Hij weet toch waaruit Hij de mens heeft gemaakt,
Hij denkt er aan dat wij slechts stof zijn.

De mens is als gras dat spoedig verdort,
hij bloeit maar zo kort als een veldbloem.
De storm strijkt er langs en hij is er niet meer,
er blijft geen spoor van hem over.

Maar Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig,
rechtvaardig is Hij voor geslacht na geslacht.
Voor allen die trouw zijn verbond onderhouden,
zich houden aan wat Hij gebiedt.

vers voor het evangelie: Ps. 19 (18), 9

Alleluia.
Uw voorschriften, Heer, zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.
Alleluia.

84 evangelie: Mc. 10, 13-16

Wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind,
zal er zeker niet binnengaan.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

In die tijd brachten de mensen kinderen bij Jezus
met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken.
Maar bars wezen de leerlingen ze af.
Toen Jezus dat zag, zei Hij verontwaardigd:
“Laat die kinderen toch bij Mij komen
en houdt ze niet tegen.
Want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods.
Voorwaar, Ik zeg u:
wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind,
zal er zeker niet binnengaan.”
Daarop omarmde Hij ze en zegende hen,
terwijl Hij hun de handen oplegde.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments