32e week door het jaar 1, donderdag

32e week door het jaar 1, donderdag

379 eerste lezing: Wijsh. 7, 22 – 8, 1

De wijsheid is een afglans van het eeuwig licht,
een onbeslagen spiegel van de goddelijke werkzaamheid.

Uit het Boek der Wijsheid.
De wijsheid is een geest, verstandig en heilig,
enig, veelzijdig en fijnzinnig,
beweeglijk, doordringend en zuiver,
helder, onkwetsbaar, bedacht op het goede en scherp,
onweerstaanbaar, weldadig en menslievend;
vastberaden, zeker en rustig,
alles kunnend en alles overziend;
alle andere geesten doordringt zij,
hoe scherp, zuiver en verheven zij ook zijn.
Niets is zo beweeglijk als de wijsheid,
zij doordringt en doortrekt alles
door de kracht van haar reinheid!
Zij ontspringt immers aan de macht van God zelf,
is een zuivere uitstraling van de glorie van de Almachtige,
en daarom is zij voor geen besmetting vatbaar.
Zij is een afglans van het eeuwig licht,
een onbeslagen spiegel van de goddelijke werkzaamheid,
en beeld van zijn goedheid.
Zij is alleen, maar kan alles,
zij rust in zichzelf, maar maakt alles nieuw;
van geslacht tot geslacht daalt ze af in heilige zielen,
en maakt ze tot vrienden van God en de profeten!
Want God bemint slechts degenen,
die vertrouwd zijn met de wijsheid.
Zij is schoner dan de zon,
schoner dan heel het leger der sterren;
zij overtreft zelfs het licht van de dag,
want op de dag volgt de nacht,
maar de wijsheid wijkt voor geen boosheid.
Haar kracht strekt zich uit
van het ene uiteinde der aarde tot het andere,
en zij beschikt over alles
tot welzijn van allen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 119(118), 89, 90, 91, 130, 131, 135, 175

Refrein:
Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig.

Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig,
het staat in de hemel vast;
uw trouw is bestendig voor alle geslachten,
zo vast als de aarde die Gij hebt gemaakt.

Zoals Gij bepaald hebt, zo is het voor immer,
want al wat bestaat dient U.
De uitleg van uw woorden geeft klaarheid,
schenkt wijsheid aan wie onervaren is.

Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen,
laat mij uw beschikkingen zien.
Mijn geest moge leven en altijd U prijzen
en steunen op wat Gij bepaalt.

vers voor het evangelie: cf. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

380 evangelie: Lc. 17, 20-25

Het Rijk Gods is midden onder u.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

Toen Jezus door de Farizeeën de vraag werd gesteld,
wanneer het Rijk Gods zou komen,
gaf Hij hun ten antwoord:
“De komst van het Rijk Gods kunt ge niet waarnemen.
Men kan niet zeggen: Kijk, hier is het of daar is het
Want het Rijk Gods is midden onder u.”
Verder zei Hij tot zijn leerlingen:
“Er zal een tijd komen, dat gij zult wensen
één dag van de Mensenzoon te zien,
maar gij zult de Mensenzoon niet zien.
Als men u zal zeggen:
Zie, Hij is daar, of: Zie, Hij is hier,
gaat er dan niet naar toe en volgt ze niet.
Want wanneer zijn dag komt,
zal de Mensenzoon zijn als de opflitsende bliksem,
die schittert van het ene einde van de hemel tot het andere.
Maar eerst moet Hij veel lijden
en door dit geslacht verworpen worden.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

1 Reactie
Inline Feedbacks
View all comments
Peter
2 jaren geleden

Een gezegende dag aan een ieder!