2e week door het jaar 1, zaterdag

2e week door het jaar 1, zaterdag

23 eerste lezing: Hebr. 9, 2-3.11-14

Door zijn eigen bloed
is Christus het heiligdom binnengegaan, eens voor altijd.

Uit de brief aan de Hebreeën.
Broeders en zusters,
in het eerste verbond was een tabernakel,
een tentheiligdom ingericht
waarvan het voorste deel de kandelaar
en de tafel met de toonbroden bevatte;
dit noemde men het heilige.
Achter het tweede voorhangsel was een gedeelte
dat het allerheiligste werd genoemd.
Maar nu is Christus gekomen,
de hogepriester van het waarachtige heil.
De tent van zijn priesterschap
is groter en volmaakter dan de vorige,
ze is niet gemaakt door mensenhand
dat wil zeggen, ze behoort niet tot onze geschapen wereld.
Het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed,
niet dat van bokken en kalveren.
Zo is Hij het heiligdom binnengegaan, eens voor altijd,
en Hij heeft een eeuwige verlossing verworven.
Want als het bloed van bokken en stieren
en de gesprenkelde as van een vaars
de verontreinigden kan heiligen, zodat zij wettelijk rein worden,
hoeveel groter is dan de kracht van Christus’ bloed!
Door de eeuwige Geest heeft Hij zichzelf aan God geofferd,
een smetteloos offer
dat onze ziel zuivert van dode werken
om de levende God te eren.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 47 (46), 2-3, 6-7, 8-9

Refrein:
God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.

Alle volkeren, klapt in de handen,
jubelt voor God met blij geroep.
Want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde.

God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.
Zingt nu voor God, laat klinken uw zang,
voor onze koning een loflied!

Koning is God over heel de aarde,
zingt dus een psalm voor Hem.
Koning is God over alle naties,
zetelend op zijn heilige troon.

vers voor het evangelie: Ps. 119 (118), 105

Alleluia.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer,
het is een licht op mijn pad.
Alleluia.

24 evangelie: Mc. 3, 20-21

De verwanten van Jezus zeiden
dat Hij niet meer bij zijn verstand was.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

In die tijd ging Jezus naar huis
en weer stroomde zoveel volk samen,
dat zij niet eens gelegenheid hadden om te eten.
Toen zijn verwanten dit hoorden
trokken zij erop uit om Hem mee te nemen,
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments