29e week door het jaar 1, maandag

29e week door het jaar 1, maandag

337 eerste lezing: Rom. 4, 20-25

Deze woorden werden niet alleen neergeschreven
omwille van Abraham maar ook om ons,
wie het geloven eveneens zal worden aangerekend.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.
Broeders en zusters,
Abraham twijfelde geen ogenblik aan Gods belofte.
Integendeel,
hij heeft God geëerd door de kracht van zijn geloof,
door zijn vaste overtuiging,
dat Hij bij machte is te volvoeren wat Hij heeft toegezegd.
Daarom werd het hem als gerechtigheid aangerekend.
Deze woorden werden niet alleen neergeschreven om zijnentwil,
maar ook om ons,
wie het geloven eveneens zal worden aangerekend,
daar wij geloven in Hem,
die Jezus onze Heer van de doden heeft opgewekt:
Jezus, die is overgeleverd om onze misslagen
en is opgewekt om onze rechtvaardiging.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Lc. 1, 69-70, 71-72, 73-75

Refrein:
Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.

Een redder heeft Hij ons verwekt
in het geslacht van David, zijn getrouwe;
zoals Hij reeds van oudsher had verklaard
bij monde van zijn heilige profeten;
verlossing uit de macht van onze vijanden
en uit de hand van allen die ons haten.
Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn
heilige verbond gestand doen;

De eed aan onze vader Abraham gezworen
ons eenmaal te verlenen;
om aan de greep van vijanden ontrukt,
Hem zonder vrees te dienen;
in vroomheid en gerechtigheid,
al onze dagen voor zijn Aanschijn.
En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste,
want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.

vers voor het evangelie: Ps. 119 (118), 27

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

338 evangelie: Lc. 12, 13-21

Geen enkel bezit kan uw leven veilig stellen.
Al uw voorzieningen, voor wie zijn die dan?

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei iemand uit het volk tegen Jezus:
“Meester, zeg aan mijn broer, dat hij de erfenis met mij deelt.”
Maar Jezus antwoordde hem:
“Man, wie heeft Mij over u tot rechter of verdeler aangesteld?”
En Hij sprak tot hem:
“Pas op en wacht u voor alle hebzucht!
Want geen enkel bezit – al is dit nog zo overvloedig –
kan uw leven veilig stellen.”
Hij vertelde hun de volgende gelijkenis:
“Het land van een rijk man had een grote oogst opgeleverd.
Daarom overlegde deze bij zichzelf:
“Wat moet ik doen?
Ik heb geen ruimte om mijn oogst te bergen.”
En hij zei:
“Dit ga ik doen:
ik breek mijn schuren af en bouw grotere:
daarin zal ik dan heel mijn rijkdom aan koren bergen.
Dan zal ik tot mijzelf zeggen:
Man, je hebt een grote rijkdom liggen, voor lange jaren;
rust nu uit,
eet en drink en geniet ervan!”
Maar God sprak tot hem:
“Dwaas!
Nog deze nacht komt men je leven van je opeisen;
en al die voorzieningen die je getroffen hebt,
voor wie zijn die dan?
Zo gaat het met iemand die schatten vergaart voor zichzelf,
maar niet rijk is bij God.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments