29e week door het jaar 1, donderdag

29e week door het jaar 1, donderdag

343 eerste lezing: Rom. 6, 19-23

Nu zijt gij bevrijd van de zonde
en dienstknechten geworden van God.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.
Broeders en zusters,
sprekend tot zwakke mensen
druk ik mij erg menselijk uit.
Zoals gij eertijds uw ledematen
in dienst hebt gesteld van onreinheid
en steeds grotere bandeloosheid,
zo moet gij ze nu in dienst stellen van de gerechtigheid
tot uw heiliging.
Toen gij slaven waart van de zonde,
stond gij vrij ten opzichte van de gerechtigheid.
Welk voordeel had gij toen
van daden waarover gij u thans schaamt?
Want het einde daarvan is de dood.
Maar nu,
bevrijd van de zonde en dienstknechten geworden van God,
oogst gij heiligheid en tenslotte eeuwig leven.
Want het loon van de zonde is de dood,
maar de gave van God is het eeuwige leven
in Christus Jezus, onze Heer.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

Refrein:
Gelukkig is de man die op de Heer zijn hoop stelt (Ps. 40/39, 5a)

Gelukkig de man die weigert te doen,
wat goddelozen hem raden;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters;
maar die zijn geluk vindt in ‘s Heren wet,
haar dag en nacht overweegt.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet:
de wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

vers voor het evangelie: Ps. 119 (118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

344 evangelie: Lc. 12, 49-53

Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen?
Neen zeg Ik u, juist verdeeldheid.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Vuur ben Ik op aarde komen brengen,
en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait!
Ik moet een doopsel ondergaan,
en hoe beklemd voel Ik Mij, totdat het volbracht is.
Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen?
Neen, zeg Ik u, juist verdeeldheid.
Want van nu af zullen er vijf in één huis verdeeld zijn;
drie zullen er staan tegenover twee
en twee tegenover drie;
de vader tegenover de zoon en de zoon tegenover de vader;
de moeder tegenover de dochter en de dochter
tegenover de moeder, de schoonmoeder
tegenover haar schoondochter en de schoondochter
tegenover de schoonmoeder.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

1 Reactie
Inline Feedbacks
View all comments
Christof van Buijtenen em. past.
2 jaren geleden

Alle lof voor deze dienst. Als emeritus maak ik er gebruik van bij het lezen van de mis in de thuissituatie! Veel dank