29e week door het jaar 1, dinsdag

29e week door het jaar 1, dinsdag

339 eerste lezing: Rom. 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21

Eén fout leidde tot veroordeling van allen,
maar één goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.
Broeders en zusters,
door één mens is de zonde in de wereld gekomen
en met de zonde de dood;
en zo is de dood over alle mensen gekomen,
aangezien allen gezondigd hebben.
De fout van één mens bracht allen de dood,
maar allen schonk Gods genade rijke vergoeding
door de grote gave van zijn genade,
de ene mens Jezus Christus.
Door toedoen van één mens begon de dood te heersen
als gevolg van de val van die mens.
Zoveel heerlijker zullen zij leven en heersen,
die de overvloed der genade
en de gave der gerechtigheid ontvangen,
dankzij de ene mens Jezus Christus.
Dit betekent:
één fout leidde tot veroordeling van allen,
maar één goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen.
En zoals door de ongehoorzaamheid van één mens
allen zondaars werden,
zo zullen door de gehoorzaamheid van Een
allen worden gerechtvaardigd.
Maar waar de zonde heeft gewoekerd,
werd de genade mateloos.
Zo heeft de zonde haar heerschappij uitgeoefend door de dood,
maar de genade zal heersen door de gerechtigheid
en leiden tot eeuwig leven,
dankzij Jezus Christus, onze Heer.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 40 (39), 7-8a, 8b-9, 10, 17

Refrein:
Ik kom, Heer, om uw wil te doen.

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij;
dus zei ik: ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat:

Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,
uw wet is in mijn hart gegrift.
In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt,
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.

Laat hen juichen en verheugd zijn, die U zoeken,
en roepen: glorie aan de Heer, die uitzien naar uw hulp.

vers voor het evangelie: Ps. 119 (118), 34

Alleluia.
Geef mij begrip om uw wet na te leven, Heer,
om haar te volgen met heel mijn hart.
Alleluia.

340 evangelie: Lc.12, 35-38

Gelukkig de dienaars
die de heer bij zijn komst wakende zal vinden.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Houdt uw lenden omgord en de lampen brandend!
Gedraagt u als mensen
die wachten op de terugkomst van hun heer,
die naar de bruiloft is,
om, als hij aankomt en klopt, hem aanstonds open te doen.
Gelukkig de dienaars,
die de heer bij zijn komst wakende zal vinden.
Voorwaar, Ik zeg u:
Hij zal zich omgorden
en hij zal hen aan tafel nodigen
en langs hen gaan om te bedienen.
Al komt hij ook in de tweede of in de derde nachtwake,
gelukkig zijn de dienaars die hij zo aantreft.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments