28e week door het jaar 1, zaterdag

28e week door het jaar 1, zaterdag

335 eerste lezing: Rom. 4, 13. 16-18

Tegen alle hoop in heeft Abraham gehoopt.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.
Broeders en zusters,
de belofte aan Abraham en zijn nakomelingen,
dat zij de wereld zouden erven,
steunt niet op de wet
maar op de gerechtigheid van het geloof.
Daarom hangt die belofte af van het geloof
en dus van de genade
en is zij verzekerd voor heel het nageslacht,
niet alleen voor hen die de wet hebben ontvangen,
maar voor allen die het geloof navolgen
van ons aller vader Abraham.
Van hem staat immers geschreven:
“Ik heb u vader gemaakt van vele volken.”
Hij is dit voor het aanschijn van God in wie hij heeft geloofd,
God die de doden levend maakt
en wat niet bestaat in het aanzijn roept.
Tegen alle hoop in heeft Abraham gehoopt
en geloofd, dat hij vader zou worden van vele volken,
gelijk hem gezegd was:
“Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 105 (104), 6-7, 8-9, 42-43

Refrein:
Voor eeuwig blijft Gods verbond van kracht.
Of :
Alleluia.

Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij, zonen van Jakob, zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist geldt voor heel de aarde.

Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht,
wat Hij beloofd heeft voor duizend geslachten.
De bond die Hij vroeger met Abraham sloot,
de eed die Hij Isaäk eens heeft gezworen.

De Heer was indachtig zijn heilig woord,
tot Abraham eenmaal gesproken.
Hij voerde zijn volk met vreugde weg,
zijn uitverkorenen onder gejubel.

vers voor het evangelie: Ps.119 (118), 18

Alleluia.
Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer,
de heerlijkheid van uw wet.
Alleluia.

336 evangelie: Lc. 12, 8-12

De heilige Geest zal u leren wat gij moet zeggen.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Ik zeg u:
ieder die Mij bij de mensen belijdt,
hem zal de Mensenzoon als de zijne erkennen bij Gods engelen.
Maar wie Mij tegenover de mensen verloochend heeft,
zal verloochend worden tegenover Gods engelen.
Aan ieder die zich zal kanten tegen de Mensenzoon,
zal het vergeven worden;
maar hem die de heilige Geest heeft gelasterd,
zal het niet vergeven worden.
Wanneer men u brengt voor synagogen,
overheden en machthebbers,
maakt u dan niet bezorgd
over het hoe of wat van uw antwoord ter verdediging:
op dat ogenblik zal de heilige Geest u leren wat gij moet zeggen.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments