28e week door het jaar 1, vrijdag

28e week door het jaar 1, vrijdag

333 eerste lezing: Rom. 4, 1-8

Abraham heeft God gelóófd
en dat geloof is hem aangerekend als gerechtigheid.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.

Broeders en zusters,
wat moeten wij denken van Abraham, onze stamvader?
Wat heeft hij bereikt?
Als hij op grond van zijn goede werken gerechtvaardigd is,
heeft hij reden zich te beroemen;
maar voor God heeft hij die niet!
Immers, wat zegt de Schrift?
“Abraham heeft God gelóófd
en dat geloof is hem aangerekend als gerechtigheid.”
Welnu,
hij die werkt, krijgt zijn loon niet toegekend bij wijze van gunst,
maar als zijn verschuldigd recht.
Aan degene echter die niet werkt,
maar gelooft in Hem die de goddeloze rechtvaardigt,
wordt zijn geloof als gerechtigheid aangerekend.
Hetzelfde geldt van de mens die door David wordt zalig geprezen
en aan wie God de gerechtigheid toerekent,
zonder dat er sprake is van goede werken:
“Zalig zij van wie de ongerechtigheden zijn vergeven
en van wie de zonden zijn toegedekt.
Zalig de man wiens zonde de Heer niet in rekening brengt.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 32 (31), 1-2, 5, 11

Refrein:
Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood,
Gij hult mij in voorspoed en vreugde.

Gelukkig degene wiens fout werd vergeven,
wiens zonde door God werd bedekt.
Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God,
wiens hart geen misdaad verbergt.

Toen heb ik mijn zonde beleden voor U,
mijn schuld niet langer ontkend.
Ik sprak: voor de Heer beken ik mijn fout;
toen hebt Gij mijn zonde vergeven.

Weest blij in de Heer, alle vromen,
verheugt u en jubelt, oprechten van hart.

vers voor het evangelie: Ps. 111 (110), 8ab

Alleluia.
Het werk van de Heer is goed en betrouwbaar,
al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast.
Alleluia.

334 evangelie: Lc. 12, 1-7

Zelfs de haren op uw hoofd zijn alle geteld.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd, toen duizenden mensen waren samengestroomd,
zodat men elkaar haast onder de voet liep,
richtte Jezus zich eerst tot zijn leerlingen:
“Wacht u voor het zuurdeeg,
dat wil zeggen, voor de huichelarij van de Farizeeën.
Niets is bedekt of het zal onthuld
en niets is verborgen of het zal geweten worden.
Want alles wat gij in het donker gezegd hebt,
zal gehoord worden in het licht;
en wat gij binnenkamers in het oor gefluisterd hebt,
zal van de daken verkondigd worden.
Tot u, die mijn vrienden, zijt, zeg Ik:
Vreest niet hen die het lichaam doden,
maar daarna niets ergers kunnen doen.
Ik zal u zeggen wie gij moet vrezen:
vreest Hem die,
nadat Hij gedood heeft,
macht bezit om in de hel te werpen.
Ja, zeg Ik u, vreest Hem!
Kan men niet vijf mussen kopen voor twee stuivers?
Toch vergeet God niet een van hen.
Ja, zelfs de haren op uw hoofd zijn alle geteld.
Weest niet bevreesd: gij zijt méér waard dan een zwerm mussen.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments