28e week door het jaar 1, maandag

28e week door het jaar 1, maandag

325 eerste lezing: Rom. 1, 1-7

Door Christus heb ik de genade van het apostelschap ontvangen.

Begin van de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.

Van Paulus,
dienstknecht van Christus Jezus,
door Gods roeping apostel,
bestemd voor de dienst van het evangelie
dat God eertijds door zijn profeten
in de heilige geschriften heeft aangekondigd:
de boodschap over zijn Zoon,
die naar het vlees is geboren uit het geslacht van David,
die naar de heilige Geest is aangewezen als Zoon van God
door Gods machtige daad,
door zijn opstanding uit de doden:
Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen
om ter ere van zijn Naam
onder alle volken
mensen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof.
Ook gij hoort bij hen,
geroepen als gij zijt door God
tot de gemeenschap van Jezus Christus.
Ik zend mijn groeten aan u allen in Rome:
God heeft u lief en riep u tot zijn heilige gemeente.
Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 98 (97), 1, 2-3ab, 3cd-4

Refrein:
Zijn weldaden deed de Heer ons kennen.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

vers voor het evangelie: Ps. 19 (18), 9

Alleluia.
Uw voorschriften, Heer, zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.
Alleluia.

326 evangelie: Lc. 11, 29-32

Dit geslacht zal geen ander teken gegeven worden
dan het teken van Jona.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

Toen het volk samenstroomde
begon Jezus te spreken:
“Dit geslacht is een verdorven geslacht: het verlangt een teken;
maar geen ander teken zal het gegeven worden
dan het teken van Jona.
Zoals namelijk Jona een teken werd voor de Ninevieten,
zo zal ook de Mensenzoon het zijn voor dit geslacht.
De koningin van het Zuiden zal bij het oordeel opstaan,
samen met de mensen van dit geslacht;
en zij zal hen veroordelen,
want zij kwam van het uiteinde der aarde
om te luisteren naar de wijsheid van Salomo:
welnu, hier is méér dan Salomo.
De mensen van Nineve zullen bij het oordeel opstaan,
samen met dit geslacht
en zij zullen het veroordelen,
want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona:
welnu, hier is méér dan Jona.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments