28e week door het jaar 1, dinsdag

28e week door het jaar 1, dinsdag

327 eerste lezing: Rom. 1, 16-25

Ofschoon de mensen God kenden
hebben zij God niet de Hem toekomende eer en dank gebracht.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.

Broeders en zusters,
voor het evangelie schaam ik mij niet.
Het is een goddelijke kracht
tot heil van ieder die erin gelooft,
allereerst de Jood, maar ook de Griek.
Want daarin openbaart zich Gods gerechtigheid,
die de mens rechtvaardigt door het geloof
en het geloof alleen,
volgens het woord der Schrift:
“Die gerechtvaardigd is door het geloof zal leven.”

Maar de toorn van God openbaart zich, en daalt uit de hemel neer
over de goddeloosheid en ongerechtigheid van allen
die door hun ongerechtigheid de waarheid onderdrukken.
Want wat een mens van God kan weten
is in feite onder hen bekend;
God zelf heeft het hun geopenbaard.
Van de schepping der wereld af
wordt zijn onzichtbaar wezen
door de rede in zijn werken aanschouwd,
zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid.
Daarom zijn zij niet te verontschuldigen.
Want ofschoon zij God kenden,
hebben zij God niet de Hem toekomende eer en dank gebracht.
Al hun denken is op niets uitgelopen
en hun geest, die het inzicht verwierp, werd verduisterd.
Zij beweerden wijzen te zijn maar werden dwazen.
De majesteit van de onvergankelijke God
hebben zij verruild voor de afbeelding
van de gestalte van een sterfelijk mens,
en van vogels en van viervoetige en kruipende dieren.

Daarom heeft God hen prijsgegeven aan hun onreine begeerten,
zodat zij hun eigen lichaam onteren.
Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen
en in plaats van de Schepper de schepping geëerd en aanbeden;
Hij is gezegend in eeuwigheid!
Amen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 19 (18), 2-3, 4-5

Refrein:
De hemel verkondigt Gods heerlijkheid.

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid,
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag,
de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
geen enkel geluid is te horen;
toch klinkt over heel de aarde hun roep,
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

vers voor het evangelie: Ps. 25 (24), 4c.5a

Alleluia.
Leer mij uw paden kennen, Heer;
leid mij volgens uw woord.
Alleluia.

328 evangelie: Lc. 11, 37-41

Geeft een aalmoes;
dan is voor u alles rein.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd nodigde een Farizeeër Jezus uit
de maaltijd bij hem te gebruiken.
Jezus trad dus binnen en ging aanliggen.
Toen de Farizeeër dat zag, stond hij er verwonderd over,
dat Jezus niet eerst vóór de maaltijd de wassingen verricht had.
Maar de Heer sprak tot hem:
“En gij dan, Farizeeën,
gij maakt wel de buitenkant van beker en schotel schoon,
maar van binnen zijt ge vol van roof en slechtheid.
Dwazen!
Heeft Hij die de buitenkant maakte
ook niet de binnenkant gemaakt?
Geeft liever wat erin is als aalmoes;
dan is voor u alles rein.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments