27e week door het jaar 1, zaterdag

27e week door het jaar 1, zaterdag

323 eerste lezing: Joël 4, 12-21

Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp.

Uit de Profeet Joël.

Zo spreekt de Heer:
“De volken moeten zich in beweging zetten,
optrekken naar het dal van Josafat,
want daar zal Ik zetelen
om recht te spreken over alle volken rondom.
Slaat de sikkel erin,
want de oogst is rijp.
Begint maar te treden,
want de perskuip is vol,
de bakken lopen over,
zo groot is hun boosheid.
Drommen, drommen
in het dal van het oordeel,
want nabij is de dag van de Heer
in het dal van het oordeel.
De zon en de maan verduisteren,
de sterren verliezen hun licht.
De Heer buldert uit Sion,
uit Jeruzalem laat Hij zijn stem weerklinken,
hemel en aarde sidderen.
Maar voor zijn volk is de Heer een toevlucht,
voor de zonen van Israël een vesting.
Dan zult gij erkennen,
dat Ik, de Heer, uw God ben,
Ik, die woon op de Sion, mijn heilige berg;
dan zal Jeruzalem heilige grond zijn,
geen vreemden trekken er meer door.
En het zal gebeuren, op die dag,
dat de bergen van druivennat druipen,
dat de heuvelen stromen van melk,
dat al de waterlopen van Juda
een overvloed van water hebben,
want uit de tempel van de Heer zal een bron ontspringen,
die het dal van de accacia’s bevloeit.
Egypte wordt een woestijn,
Edom een kale wildernis,
om hun gewelddaden tegen de mensen van Juda,
in wier land zij onschuldig bloed vergoten hebben.
Maar Juda blijft altijd bewoond
en ook Jeruzalem, van geslacht tot geslacht.
Hun bloed zal Ik wreken.
Ik laat het niet ongestraft vergieten.
Ik, de Heer, blijf wonen op de Sion.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 97 (96), 1-2, 5-6, 11-12

Refrein:
Weest blij in de leer, gij vromen.

De Heer is koning, de aarde mag juichen,
blij zijn de landen rondom de zee.
Donkere wolken vormen zijn lijfwacht,
recht en gerechtigheid dragen zijn troon.

Bergen smelten als was voor de Heer,
de heerser van heel de wereld.
De hemel verkondigt zijn heiligheid
en alle volken aanschouwen zijn glorie.

Steeds komt er licht voor de vromen
geluk voor oprechten van hart.
Weest blij in de Heer, gij vromen,
verheerlijkt zijn heilige Naam.

vers voor het evangelie: 1 Sam. 3, 9; Joh. 6, 69b

Alleluia.
Spreek Heer, uw dienaar luistert;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

324 evangelie: Lc. 11, 27-28

Gelukkig de schoot die U gedragen heeft!
Veeleer gelukkig die naar het woord van God luisteren.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd, terwijl Jezus aan het spreken was,
verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep Hem toe:
“Gelukkig de schoot die U gedragen heeft
en de borsten die U hebben gevoed.”
Maar Hij sprak:
“Veeleer gelukkig
die naar het woord van God luisteren en het onderhouden.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments