25e week door het jaar 1, zaterdag

25e week door het jaar 1, zaterdag

299 eerste lezing: Zach. 2, 5-9a.14-15a

Ik kom en Ik zal bij u wonen.

Uit de Profeet Zacharias.

Ik sloeg mijn ogen op en had een visioen:
ik zag een man met een meetsnoer in de hand.
Ik vroeg: “Waar gaat gij heen?”
Hij gaf mij ten antwoord:
“Ik ga Jeruzalem opmeten en kijken,
hoe breed en hoe lang het zal worden.”
Toen ging de engel die met mij sprak, bij mij weg
en een andere engel kwam hem tegemoet.
Deze zei hem:
“Vlug. Zeg aan die jongen daar:
Jeruzalem moet open blijven, niet ommuurd,
vanwege de vele mensen en dieren,
die in de stad wonen.”
Ik zelf, zo luidt de godsspraak van de Heer,
zal rondom haar een muur van vuur zijn.
Juich en verheug u,
dochter Sion,
want zie, Ik kom en Ik zal bij u wonen,
luidt de godsspraak van de Heer.
Op die dag zullen vele volken
zich bij de Heer aansluiten.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Jer. 31, 10, 11-12ab, 13

Refrein:
De Heer zal ons behoeden,
zoals een herder zijn kudde hoedt.

Hij die Israël eens heeft verstrooid
zal het verzamelen, zal het behoeden,
zoals een herder zijn kudde hoedt.

Jakob zal worden bevrijd door de Heer,
los uit de greep van hem die het roofde.
Juichend betreden zij Sion weer,
zetten zich neer waar de Heer hen zegent.

Meisjes dansen een vreugdedans,
samen met jongens en grijsaards.
Dan breng Ik vreugde in plaats van rouw,
troost en blijdschap na al hun droefheid.

vers voor het evangelie: 2 Kor. 5, 19

Alleluia.
God was het die in Christus
de wereld met zich verzoende,
en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee.
Alleluia.

300 evangelie: Lc. 9, 43b-45

De Mensenzoon zal worden overgeleverd.
De leerlingen schrokken ervoor terug
Hem hierover te ondervragen.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd,
terwijl iedereen zich verbaasde over alles wat Jezus deed,
sprak Hij tot zijn leerlingen:
“Hebt een open oor voor wat Ik u zeg.
De Mensenzoon zal worden overgeleverd
in de handen der mensen.”
Ofschoon zij die woorden niet begrepen
– ze bleven voor hen omsluierd,
zodat zij het niet konden vatten –
schrokken zij ervoor terug Hem hierover te ondervragen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments