24e week door het jaar 1, woensdag

24e week door het jaar 1, woensdag

281 eerste lezing: 1 Tim. 3, 14-16

Het geheim van onze godsdienst is zonder twijfel verheven.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs.

Dierbare,
Ik schrijf u in de hoop vrij spoedig bij u te komen.
Mocht ik worden opgehouden
dan weet gij hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods,
dat is, de kerk van de levende God,
pijler en grondslag van de waarheid.
Ja, het geheim van onze godsdienst is zonder twijfel verheven:
Christus is geopenbaard in het vlees,
gerechtvaardigd in de Geest,
verschenen aan de engelen,
verkondigd onder de volken,
geloofd in heel de wereld
en opgenomen in heerlijkheid.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 111 (110), 1-2, 3-4, 5-6

Refrein:
Geweldig is alles wat de Heer verricht.
Of:
Alleluia.

De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,
te midden der vromen, voor heel de gemeente.
Geweldig is alles wat Hij verricht,
de aandacht boeiend van elk die het nagaat.

Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden,
eeuwig blijft Hij rechtvaardig en trouw.
Wonderen deed Hij om nooit te vergeten,
minzaam en liefdevol toont zich de Heer.

Voedsel geeft Hij aan die Hem vereren,
altijd herinnert Hij zich zijn verbond.
Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hen het heidense land in bezit.

vers voor het evangelie: Joh. 6, 64b.69b

Alleluia.
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

282 evangelie: Lc. 7, 31-35

Wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst;
wij hebben een treurlied gezongen, en gij hebt niet gehuild.

De Heer zij met U.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus:
“Waarmee zal Ik de mensen van dit geslacht vergelijken?
Op wie gelijken ze?
Ze gelijken op kinderen die op het marktplein zitten
en elkaar toeroepen:
Wij hebben voor u op de fluit gespeeld
en gij hebt niet gedanst;
wij hebben een treurlied gezongen
en gij hebt niet gehuild.
Immers: Johannes de Doper is gekomen,
eet geen brood en drinkt geen wijn
en gij zegt: hij is van de duivel bezeten!
En de Mensenzoon is gekomen, hij eet en drinkt wel en gij zegt:
Kijk die gulzigaard en wijndrinker,
die vriend van tollenaars en zondaars!
Maar de Wijsheid vindt rechtvaardiging bij al haar kinderen.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments