23e week door het jaar 1, vrijdag

23e week door het jaar 1, vrijdag

273 eerste lezing: 1 Tim. 1, 1-2.12-14

Eertijds was ik een godslasteraar
maar mij is barmhartigheid bewezen.

Begin van de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs.
Van Paulus,
apostel van Christus Jezus
krachtens de opdracht van God onze Heiland
en van Christus Jezus onze hoop,
aan Timóteüs, zijn wettig kind door het geloof.
Genade, barmhartigheid en vrede voor u
vanwege God onze Vader en Christus Jezus, onze Heer!
Dierbare,
ik zeg dank aan Hem die mij sterkt,
Christus Jezus onze Heer,
dat Hij mij zijn vertrouwen heeft geschonken
door mij in zijn dienst te nemen,
hoewel ik eertijds een godslasteraar was,
een vervolger en geweldenaar.
Maar mij is barmhartigheid bewezen,
omdat ik, nog ongelovig, handelde in onwetendheid.
En ik werd in rijke overvloed de genade van onze Heer deelachtig
en daarmee het geloof en de liefde die in Christus Jezus zijn.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 16 (15), 1-2a, 5, 7-8, 11

Refrein:
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker.

Behoed mij, God, tot U neem ik, mijn toevlucht;
Gij zijt mijn Heer, ik erken het.
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.

Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft,
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
ik val niet, want Hij staat naast mij.

Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.

vers voor het evangelie: cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

274 evangelie: Lc. 6, 39-42

Kan soms de ene blinde de andere leiden?

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor:
“Kan soms de ene blinde de andere leiden?
Vallen dan niet beiden in de kuil?
De leerling staat niet boven zijn meester;
maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester.
Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder
en waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog?
Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen:
Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen,
terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt?
Huichelaar,
haal eerst die balk uit uw eigen oog;
dan zult ge scherp genoeg zien
om de splinter te kunnen verwijderen
die in het oog van uw broeder zit.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments