22e week door het jaar 1, zaterdag

22e week door het jaar 1, zaterdag

263 eerste lezing: Kol. 1, 21-23

Thans heeft God u met zich verzoend;
Hij wil dat gij als heilige mensen
zonder smet of blaam voor Hem zult verschijnen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse.
Broeders en zusters,
Ook gij waart eertijds van God vervreemd
en Hem vijandig gezind
en uw daden waren slecht.
Maar thans heeft God u met zich verzoend
in Christus’ sterfelijk lichaam,
door zijn dood,
want Hij wil dat gij als heilige mensen,
zonder smet of blaam
voor Hem zult verschijnen.
Maar dan moet gij ook vast en onwrikbaar blijven in het geloof
en u niet laten afbrengen van de hoop
die u in het evangelie is aangezegd.
Dit is de boodschap
die aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is
en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 54 (53), 3-4, 6, 8

Refrein:
God is het, die mij helpt.

God, sta mij bij met uw Naam,
kom voor mij op met uw macht.
Luister, o God, naar mijn bede,
hoor wat mijn mond U zegt.

God is het, die mij helpt,
de Heer die mijn leven bewaart.
Offeren zal ik U van harte,
prijzen, o Heer, uw weldadige Naam.

vers voor het evangelie: Ps. 119 (118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

264 evangelie: Lc. 6, 1-5

Waarom doet ge iets dat op sabbat niet mag?

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Lof zij U, Christus.

Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden
en om te eten plukten zijn leerlingen aren,
die ze met hun handen uitwreven.
Sommige Farizeeën vroegen:
“Waarom doet ge iets dat op sabbat niet mag?”
Jezus gaf hun ten antwoord:
“Hebt ge dan niet gelezen wat David deed,
toen hij en zijn metgezellen honger kregen?
Hoe hij het huis van God binnenging,
de toonbroden nam en opat
en er ook van gaf aan zijn metgezellen,
terwijl toch alleen de priesters daarvan mogen eten?”
En Hij voegde er aan toe:
“De Mensenzoon is Heer van de sabbat.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments