21e week door het jaar 1, maandag

21e week door het jaar 1, maandag

241 eerste lezing: 1 Tess. 1, 1-5.8b-10

Gij hebt u van de afgoden tot God bekeerd
en gij verwacht zijn Zoon 
die Hij uit de dood heeft opgewekt.

Begin van de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica.
Van Paulus, Silvanus en Timóteüs
aan de christengemeente van Tessalonica,
die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus.
Genade voor u en vrede!
Wij zeggen God dank voor u allen,
telkens wanneer wij uw naam noemen in onze gebeden.
Onophoudelijk gedenken wij
voor het aanschijn van God, onze Vader
uw werkdadig geloof,
uw onvermoeibare liefde
en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus.
Wij weten, broeders,
dat God u liefheeft en dat gij door Hem zijt uitverkoren,
want wij hebben u het evangelie verkondigd,
niet alleen met woorden
maar met kracht en heilige Geest en volle overtuiging.
Gij weet trouwens zelf wel hoe ons optreden bij u is geweest:
het was gericht op uw heil.
Allerwegen is uw geloof in God bekend geworden.
Wij hoeven niets meer te zeggen,
men vertelt zelf hoe wij bij u zijn gekomen
en hoe wij door u zijn ontvangen:
hoe gij u van de afgoden tot God hebt bekeerd
om de levende en waarachtige God te dienen,
en uit de hemel zijn Zoon te verwachten,
die Hij uit de dood heeft opgewekt,
Jezus, die ons redt van de komende toorn.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 149, 1-2, 3-4, 5-6a, 9b

Refrein:
Onze Heer die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.
Of: Alleluia.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zijn lof weerklinke te midden der zijnen.
Israël juiche zijn Schepper toe,
laat Sions zonen hun koning begroeten.

Looft zijn Naam in een heilige dans,
bespeelt voor Hem harp en citer.
Want onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.

Jubelt dus, heiligen, om uw triomf,
viert feest in uw legerplaatsen;
gaat met het lied van God in uw mond,
een taak die zijn vromen tot eer strekt.

vers voor het evangelie: 1 Joh. 2, 5

Alleluia.
Wie het woord van de Heer bewaart,
in Hem is waarlijk Gods liefde volkomen.
Alleluia.

242 evangelie: Mt. 23, 13-22

Wee u, blinde leiders.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd sprak Jezus:
“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars!
Gij sluit het Rijk der hemelen af voor de mensen;
zelf gaat gij er niet binnen,
terwijl gij hun die dit wel willen de toegang verspert.
Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars!
Gij doorkruist zee en land om één bekeerling te maken,
maar als hij het geworden is, maakt gij hem tot een hellekind,
tweemaal erger dan gijzelf.
Wee u, blinde leiders die zegt:
Als iemand zweert bij de tempel dan betekent dat niets;
maar als iemand zweert bij het goud van de tempel
dan is hij gebonden.
Dwazen en blinden!
Wat staat dan hoger:
het goud, of de tempel die het goud heilig maakt?
Of gij die ook zegt:
Als iemand zweert bij het altaar dan betekent dat niets;
maar als iemand zweert bij de offergave die er op ligt
dan is hij gebonden.
Blinden!
Wat staat hoger:
de offergave, of het altaar dat de offergave heilig maakt?
Wie dus zweert bij het altaar,
zweert daarbij, en bij alles wat er op ligt.
En wie zweert bij de tempel,
zweert daarbij, en bij Hem die erin woont.
En wie zweert bij de hemel,
zweert bij de troon van God, en bij Hem die erop zetelt.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

2 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments
Van de moeren yvette
2 jaren geleden

Sommige leiders in de kerk…laten hun schzpen in de steek…ze verhinderen dat een priester de h.mis opdraagt…dat gelovigen die h.mis kunnen bijwonen….voor 15 personen..gelovigen zou het de moeite niet zijn…..dus geen h.mis…..

Beheerder
Frank Domen
2 jaren geleden

Dag Yvette,
in de Nederlandse kerken mogen we weer 15% van het aantal zitplaatsen in de kerk gebruiken. Ik heb een kerk met 804 zitplaatsen, dus wij mogen weer 120 ‘schapen’ onderbrengen, maar in de praktijk zijn het er al vaak 140.
Groetjes en sterkte!
Pastoor Frank