21e week door het jaar 1, donderdag

21e week door het jaar 1, donderdag

247 eerste lezing: 1 Tess. 3, 7-13

Moge de Heer u overvloedig doen toenemen
in de liefde voor elkaar en voor allen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica.
Broeders en zusters,
om u, om uw geloof,
zijn wij met troost vervuld
bij alle dwang en druk die wij moeten verduren.
Wij leven weer op
nu blijkt dat gij stand houdt in de Heer.
Hoe kunnen wij Hem naar waarde danken voor u,
voor al de blijdschap
die gij ons bezorgt voor het aanschijn van onze God?
Dag en nacht bidden wij Hem met de grootste vurigheid,
dat wij u mogen weerzien
en aanvullen wat aan uw geloof nog ontbreekt.
Moge Hij, God onze Vader, en onze Heer Jezus
ons de weg naar u banen.
En u moge de Heer overvloedig doen toenemen
in de liefde voor elkaar en voor allen,
zoals ook onze liefde uitgaat naar u.
Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt in heiligheid
voor het aanschijn van God onze Vader
bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 90 (89), 3-4, 12-13, 14, 17

Refrein:
Verleen ons van nu af uw rijkste zegen, Heer,
en laat heel ons leven gelukkig zijn.

Wat sterfelijk is vergaat weer tot stof,
Gij zegt: keer terug, kind van mensen!
Voor U zijn duizend jaren één dag,
als gisteren dat al voorbij is,
een uur van slaap in de nacht.

Leer ons onze dagen naar waarde te schatten
en zo te komen tot wijsheid van hart.
Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt Gij ons?
Wees toch uw dienaars genadig:

Verleen ons van nu af uw rijkste zegen
en laat heel ons leven gelukkig zijn.
Uw zegen, Heer God, moge over ons waken,
bestuur onze handen bij al wat zij doen.

vers voor het evangelie: Ps. 25 (24), 4c.5a

Alleluia.
Leer mij uw paden kennen, Heer;
leid mij volgens uw woord.
Alleluia.

248 evangelie: Mt. 24, 42-51

Weest waakzaam!

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Weest dus waakzaam
want gij weet niet op welke dag uw Heer komt.
Begrijpt dit wel:
als de eigenaar van het huis wist
op welk uur van de nacht de dief zou komen,
zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken.
Weest ook gij dus bereid,
omdat de Mensenzoon komt op het uur
waarop gij het niet verwacht.
Wie is dus de trouwe en verstandige knecht,
die de heer over zijn dienstvolk heeft aangesteld
om hun op tijd het eten te geven?
Gelukkig die knecht
als de heer bij zijn komst hem daarmee bezig vindt.
Voorwaar, Ik zeg u:
hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit.
Maar is die knecht slecht en zegt hij bij zichzelf:
mijn heer blijft nog wel een poosje weg,
en begint hij de andere knechten te slaan
en eet en drinkt hij met dronkaards,
dan zal de heer van die knecht komen op een dag
waarop hij het niet verwacht, en op een uur dat hij niet kent;
en hij zal hem vierendelen
en hem het lot doen delen van de huichelaars.
Daar zal geween zijn en tandengeknars.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments