17e week door het jaar 1, woensdag

17e week door het jaar 1, woensdag

197 eerste lezing: Ex. 34, 29-35

Die de glans zagen op het gezicht van Mozes
durfden hem niet te naderen.

Uit het Boek Exodus.
Toen Mozes de berg Sinaï afdaalde
met de twee stenen platen, de tekst van het verbond,
was hij zich er niet van bewust dat zijn gezicht glansde,
omdat hij met God gesproken had.
Maar Aäron en de overige Israëlieten
zagen de glans op het gezicht van Mozes wel,
en zij durfden hem niet te naderen.
Maar toen Mozes hen riep,
kwamen Aäron en al de leiders van de gemeenschap naar hem toe.
Mozes bracht hun verslag uit.
Daarna kwamen al de Israëlieten naar hem toe.
Hij hield hun alles voor
wat de Heer hem op de berg Sinaï gezegd had.
Toen Mozes zijn toespraak beëindigd had,
deed hij een doek over zijn gezicht.
En telkens als Mozes naar de Heer ging om hem te spreken,
deed hij de doek af tot hij weer buiten kwam.
Als hij dan, naar buiten gekomen,
de Israëlieten ging meedelen wat zij moesten doen, deed hij,
om de Israëlieten de glans op zijn gezicht niet te laten zien,
de doek weer over zijn gezicht tot hij opnieuw naar binnen ging
om met de Heer te spreken.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 99 (98), 5, 6, 7, 9

Refrein:
Heilig is Hij, de Heer onze God.

Verheerlijkt de Heer, onze God,
en werpt u neer voor zijn voetbank,
want Hij is heilig!

Mozes en Aäron waren zijn priesters,
Samuël hoorde tot zijn aanbidders.

Zij hebben geluisterd naar zijn bevelen,
naar al wat Hij hen gebood.

Verheerlijkt de Heer onze God
en werpt u neer voor zijn heilige berg,
want heilig is Hij, de Heer onze God.

vers voor het evangelie: Mt. 4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

198 evangelie: Mt. 13, 44-46

Hij ging alles verkopen wat hij bezat en kocht die akker.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
“Het Rijk der hemelen
gelijkt op een schat, verborgen in een akker.
Toen iemand hem vond verborg hij hem weer
en in zijn blijdschap
ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en kocht die akker.
Ook gelijkt het Rijk der hemelen
op een koopman, op zoek naar mooie parels.
Toen hij een parel van grote waarde had gevonden,
ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments