11e week door het jaar 1, zaterdag

11e week door het jaar 1, zaterdag

131 eerste lezing: 2 Kor. 12, 1-10

Ik zal het liefst van alles roemen op mijn zwakheden.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte
Broeders en zusters,
moet er geroemd worden?
Het dient wel nergens toe,
maar dan kom ik nu tot visioenen en openbaringen van de Heer.
Ik ken een mens in Christus, die veertien jaar geleden,
in het lichaam of buiten het lichaam
– ik weet het niet, God weet het –
die werd weggerukt naar de derde hemel.
Van die mens weet ik dat hij,
met het lichaam of zonder het lichaam
– ik weet het niet, God weet het –
dat hij werd weggerukt naar het paradijs
en onzegbare woorden vernam die geen mens mag uitspreken.
Op zo iemand wil ik roemen.
Voor mijzelf wil ik alleen roemen op mijn zwakheden.
Zou ik werkelijk willen roemen dan was ik geen dwaas;
ik zou immers de waarheid zeggen.
Maar daar zie ik van af;
ik wil niet dat iemand mij meer toeschrijft
dan wat hij van mij kan zien of horen.
Ook is er
– want anders zouden die buitengewone openbaringen
mij verwaand kunnen maken –
ook is er een doren in mijn vlees gestoken,
als een bode van satan die mij moet afranselen.
Tot driemaal toe heb ik de Heer aangeroepen
dat hij van mij zou weggaan.
Maar de Heer antwoordde mij:
“Je hebt genoeg aan mijn genade.
Kracht wordt juist in zwakheid volkomen.”
Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden.
Dan zal de kracht van Christus in mij wonen.
Daarom lijd ik om Christus’ wil gaarne
zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwdheid.
Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 34 (33), 8-9, 10-11, 12-13

Refrein:
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is.

De engel van God legt een schans om hen heen,
om elk die God vreest te beschermen.
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.

Eerbiedigt de Heer, gij die Hem gewijd zijt,
want wie Hem eerbiedigt lijdt nimmer gebrek.
De rijken zijn arm en behoeftig geworden,
die gaan tot de Heer komen nooit iets te kort.

Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg;
ik leer u de Heer te vrezen.
Wie is er bij u die het leven liefheeft
en dagen van voorspoed verlangt?

vers voor het evangelie: Joh. 17, 17b.a

Alleluia.
Uw woord is waarheid, Heer,
wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

132 evangelie: Mt. 6, 24-34

Maakt u niet bezorgd voor de dag van morgen.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Niemand kan twee heren dienen:
hij zal de een haten en de ander liefhebben,
ofwel de een aanhangen en de ander verachten.
Gij kunt niet God dienen èn de mammon.
Daarom zeg Ik u:
Weest niet bezorgd voor uw leven,
wat ge zult eten of wat ge zult drinken,
en ook niet voor uw lichaam,
wat ge zult aantrekken.
Is het leven niet méér dan het voedsel
en het lichaam niet méér dan de kleding?
Let eens op de vogels in de lucht:
ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren,
maar uw hemelse Vader voedt ze.
Zijt gij dan niet veel méér dan zij?
Trouwens, wie van u is in staat
met al zijn tobben aan zijn levensweg één el toe te voegen?
En wat maakt gij u zorgen over kleding?
Kijkt naar de leliën in het veld: hoe ze groeien.
Ze arbeiden noch spinnen.
Toch zeg Ik u:
Zelfs Salomo in al zijn pracht
was niet gekleed als een van hen.
Als God nu het veldgewas,
dat er vandaag nog staat
en morgen in de oven wordt geworpen
zó kleedt,
hoeveel te meer dan u, kleingelovigen?
Maakt u dus geen zorgen over de vraag
wat zullen wij eten
of wat zullen wij drinken
of wat zullen wij aantrekken?
Want dat alles jagen de heidenen na.
Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt.
Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid:
dan zal dat alles u erbij gegeven worden.
Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen,
want de dag van morgen zorgt voor zichzelf.
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments