10e week door het jaar 1, maandag

10e week door het jaar 1, maandag

109 eerste lezing: 2 Kor. 1, 1-7

God troost ons in al onze tegenspoed,
zodat wij in staat zijn anderen te troosten.

Begin van de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Van Paulus,
door Gods wil apostel van Christus Jezus,
en Timóteüs onze broeder,
aan de kerk Gods in Korinte
en aan alle heiligen in geheel Achaïa.
Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!
Gezegend is God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
de Vader vol ontferming
en de God van alle vertroosting.
Hij troost ons in al onze tegenspoed,
zodat wij in staat zijn anderen te troosten in al hun noden,
dankzij de troost die wij van God ontvangen.
Want wij delen volop in de smarten van Christus,
maar door Christus gewordt ons ook overvloedige vertroosting.
Worden wij verdrukt,
het is voor uw troost en heil.
Worden wij bemoedigd,
het is om u moed en kracht te geven
om standvastig hetzelfde lijden te verdragen als wij verdragen.
Onze hoop voor u staat vast:
wij weten dat gij, delend in onze smarten
ook zult delen in onze vertroosting.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 34 (33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9

Refrein:
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verheerlijkt de Heer te zamen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
lk ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

De engel van God legt een schans om hen heen,
om elk die God vreest te beschermen.
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.

vers voor het evangelie: Ps. 145 (144), 13cd

Alleluia.
Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
Alleluia.

110 evangelie: Mt. 5, 1-12

Zalig de armen van geest.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

Toen Jezus de menigte zag ging Hij de berg op,
en nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:
“Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart,
want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,
want hun behoort het Rijk der hemelen.
Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt
en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil.
Verheugt u en juicht,
want groot is uw loon in de hemel.
Zo immers hebben ze de profeten vervolgd
die vóór u geleefd hebben.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments