10e week door het jaar 1, dinsdag

10e week door het jaar 1, dinsdag

111 eerste lezing: 2 Kor. 1, 18-22

Jezus was niet Ja en Neen; in Hem was slechts Ja.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters,
God staat er borg voor:
het woord dat wij tot u spreken is niet tegelijk ja en neen.
De Zoon Gods,
Christus Jezus, die door ons onder u is verkondigd,
door mij en Silvanus en Timóteüs,
Hij was niet Ja en Neen,
in Hem was slechts Ja.
Want alle beloften van God zijn in Hem waar gemaakt.
Daarom spreken wij door Hem ook ons:
“Amen. Ja, zo is het”
God ter ere.
En God zelf is het
die ons samen met u in Christus bevestigt en ons heeft gezalfd.
Hij is het ook die op ons zijn zegel heeft gedrukt
en de Geest als een handgeld aan onze harten heeft meegedeeld.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 119 (118), 129, 130, 131, 132, 133, 135

Refrein:
Laat voor uw dienaar uw aangezicht stralen, Heer.

Uitstekend is alles wat Gij verordent,
daarom houdt mijn geest daaraan vast.

De uitleg van uw woorden geeft klaarheid,
schenkt wijsheid aan wie onervaren is.

Mijn mond sper ik hijgend open,
zo snak ik naar uw gebod.

Keer U naar mij toe en wees mij genadig,
zoals Gij steeds zijt voor wie U bemint.

Geleid mijn schreden zoals Gij beloofd hebt;
geen enkel kwaad overheerse mij.

Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen,
laat mij uw beschikkingen zien.

vers voor het evangelie: cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

112 evangelie: Mt. 5, 13-16

Gij zijt het zout der aarde.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Gij zijt het zout der aarde.
Maar als het zout zijn kracht verliest,
waarmee zal men dan zouten?
Het deugt nergens meer voor
dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.
Gij zijt het licht der wereld.
Een stad kan niet verborgen blijven
als ze boven op een berg ligt!
Men steekt toch ook niet een lamp aan
om ze onder de korenmaat te zetten,
maar men plaatst ze op de standaard,
zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn.
Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen,
opdat zij uw goede werken zien
en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments