5e week in de veertigdagentijd, donderdag

5e week in de veertigdagentijd, donderdag

150 eerste lezing: Gen. 17, 3-9

Gij zult de vader worden van een menigte volken. 

Uit het boek Genesis.
In die tijd wierp Abram zich ter aarde,
en God sprak tot hem:
“Dit is mijn verbond met u:
Gij zult de vader worden van een menigte volken.
Gij zult niet langer Abram heten,
uw naam zal Abraham zijn,
want Ik maak u tot vader van een menigte volken.
Ik zal u zeer vruchtbaar maken,
volken zal Ik van u maken,
zelfs koningen zullen uit u voortkomen.
Ik sluit een verbond met u en uw nakomelingen,
geslacht na geslacht,
een altijddurend verbond.
Ik zal uw God zijn en de God van uw nakomelingen.
Geheel Kanaän, het land waar gij nu als vreemdeling verblijft,
zal Ik aan u en uw nakomelingen geven
om het voor altijd te bezitten,
en Ik zal hun God zijn.”
Verder zei God nog tot Abraham:
“Gij van uw kant moet mijn verbond onderhouden,
gij en uw nakomelingen, geslacht na geslacht.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 105 (104), 4-5, 6-7, 8-9

Refrein:
Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht.

Verlaat u op God, op zijn machtige arm,
blijft altijd zijn Aanschijn zoeken.
Vergeet nooit de wonderen die Hij deed,
zijn tekenen en zijn beloften.

Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij zonen van Jakob, zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist geldt voor heel de aarde.

Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht,
wat Hij beloofd heeft voor duizend geslachten.
De bond die Hij vroeger met Abraham sloot,
de eed die Hij Isaäk eens heeft gezworen.

vers voor het evangelie: cf. Lc. 8, 15

Zalig zij die het woord dat zij hoorden
in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen
door hun standvastigheid.

151 evangelie: Joh. 8, 51-59

Abraham, uw vader juichte van vreugde bij de gedachte dat hij
mijn dag zou zien.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot de Joden:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
als iemand mijn woord onderhoudt
zal hij in eeuwigheid de dood niet zien.”
Toen zeiden de Joden Hem:
“Nu weten wij zeker dat Gij van de duivel bezeten zijt.
Want Abraham en de profeten zijn gestorven,
terwijl Gij beweert:
Als iemand mijn woord onderhoudt
zal hij in eeuwigheid de dood niet smaken.
Zijt Gij soms groter dan onze vader Abraham
die wel gestorven is?
Zelfs de profeten zijn gestorven.
Voor wie houdt Gij Uzelf wel?”
Jezus antwoordde:
“Als Ik Mijzelf verheerlijk, dan is mijn glorie niets,
maar mijn Vader is het die Mij verheerlijkt,
van wie gij zegt:
Hij is onze God.
Toch kent gij Hem niet.
Ik daarentegen ken Hem
en als Ik zou zeggen dat Ik Hem niet ken
zou Ik aan u gelijk zijn: een leugenaar.
Maar Ik ken Hem en onderhoud zijn woord.
Abraham, uw vader, juichte van vreugde
bij de gedachte dat hij mijn dag zou zien:
hij heeft hem gezien en zich verheugd.”
Toen zeiden de Joden tot Hem:
“Gij zijt nog geen vijftig jaar
en Gij hebt Abraham gezien?”
Jezus antwoordde hun:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
voor Abraham werd, ben Ik.”
Toen raapten zij stenen op om Hem te stenigen,
maar Jezus trok zich terug en verliet de tempel.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments