1e week in de veertigdagentijd, donderdag

1e week in de veertigdagentijd, donderdag

96 eerste lezing: Est. 14, 1.3-5.12-14

Heer, geen andere helper heb ik dan U.

Uit het boek Ester.
In die tijd nam koningin Ester in doodsnood
haar toevlucht tot de Heer.
Zij bad aldus tot de God van Israël:
“Mijn Heer, onze Koning, Gij zijt de enige!
Kom mij te hulp, mij die alleen sta
en geen andere helper heb dan U,
want ik ga een groot gevaar tegemoet.
Van mijn geboorte af heb ik in de stam waaruit ik voortkwam
gehoord, dat Gij, Heer, uit alle volken Israël
en uit al hun voorouders onze vaderen hebt aangenomen
als een blijvend erfdeel en dat Gij voor hen alles hebt gedaan
wat Gij beloofd hadt.
Gedenk ons, Heer,
openbaar U in het uur van onze nood, en geef mij moed,
Gij, Koning van de goden en heersers over alle heerschappij.
Leg mij een gelukkig woord in de mond,
als ik sta tegenover de leeuw,
verander zijn gezindheid en breng hem tot haat
tegen de man, die ons bestrijdt,
zodat hij en zijn medestanders te gronde gaan.
Red ons door uw hand en kom mij te hulp,
want ik sta alleen en heb niemand anders dan U, Heer.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 138(137), 1-2a, 2bc-3, 7c-8

Refrein:
Wanneer ik tot U riep, hebt Gij mij steeds verhoord,
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.

U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart,
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
Ik zing voor U en alle hemelmachten
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom.

U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.

Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding:
de Heer voltooit voor mij al wat ik onderneem.
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde,
vergeet het maaksel van uw handen niet!

vers voor het evangelie: Am. 5, 14

Zoekt het goede, en niet het kwade,
opdat gij leeft en God met u blijft.

97 evangelie: Mt. 7, 7-12

Al wie vraagt verkrijgt.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Vraagt en u zal gegeven worden,
zoekt en ge zult vinden,
klopt en er zal worden opengedaan.
Want al wie vraagt verkrijgt,
wie zoekt vindt
en voor wie klopt doet men open.
Of is er wel iemand onder u
die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt?
Of een slang wanneer hij vraagt om een vis?
Als gij dus, ofschoon gij slecht zijt,
goede gaven weet te geven aan uw kinderen,
hoeveel te meer zal dan uw Vader, die in de hemel is,
het goede geven aan wie Hem daarom vragen.
Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen,
doet dat ook voor hen.
Dat is Wet en Profeten.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments