7e week van Pasen, zaterdag

7e week van Pasen, zaterdag

244 eerste lezing: Hand. 28, 16-20.30-31

Paulus bleef te Rome en predikte er het Rijk Gods.

Uit de Handelingen van de Apostelen.
Na aankomst in Rome kreeg Paulus verlof
op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte.
Drie dagen later ontbood hij de voornaamste Joden bij zich.
Toen zij bijeengekomen waren, zei hij tot hen:
“Mannen broeders,
ofschoon ik niets gedaan heb tegen ons volk
of tegen de voorvaderlijke gebruiken,
ben ik vanuit Jeruzalem
als gevangene uitgeleverd aan de Romeinen.
Dezen wilden mij na verhoor in vrijheid stellen,
omdat ik niets had bedreven waarop de doodstraf stond.
Maar omdat de Joden zich hiertegen verzetten,
zag ik me gedwongen mij op de keizer te beroepen,
dit echter niet
als had ik enige klacht in te brengen tegen mijn volk.
Dat is dus de reden
waarom ik verzocht u te mogen zien en u toe te spreken.
Het is om de verwachting van Israël,
dat ik deze ketenen draag.”
Volle twee jaar vertoefde Paulus daar in een eigen huurwoning
en ontving allen die bij hem kwamen.
Hij predikte het Rijk Gods
en gaf onderricht in de leer over de Heer Jezus Christus
in alle vrijmoedigheid,
zonder enige belemmering.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 11 (10), 5, 6, 8

Refrein:
God is rechtvaardig, het recht is Hem lief,
gerechten zullen Hem zien.
Of: Alleluia.

De Heer in zijn heilige tempel,
de Heer, Hij troont in de hemel.
Zijn ogen zien op ons neer,
zijn blikken doorvorsen de mensen.

Goeden en slechten doorziet Hij,
Hij haat wie het onrecht bemint.
Want God is rechtvaardig, het recht is Hem lief,
gerechten zullen Hem zien.

vers voor het evangelie: Joh. 16, 7 en 13

Alleluia.
De Geest der waarheid zal Ik tot u zenden, zegt de Heer,
en Hij zal u tot de volle waarheid brengen.
Alleluia.

245 evangelie: Joh. 21, 20-25

Dit is de leerling die dit geschreven heeft, en zijn getuigenis is 
waar.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.

In die tijd,
toen Petrus zich omkeerde, zag hij
dat de leerling van wie Jezus veel hield, hen volgde;
dezelfde die ook bij de maaltijd tegen Jezus’ borst had geleund
en had gezegd:
Heer, wie is het die U zal overleveren?
Toen Petrus hem nu zag, vroeg hij aan Jezus:
“Wat dan met hem?”
Waarop Jezus hem zei:
“Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom,
is dat uw zaak?
Gij moet Mij volgen!”
Zo ontstond onder de broeders het gerucht
dat die leerling niet zou sterven.
Doch Jezus had hem niet gezegd, dat hij niet zou sterven
maar:
Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom,
is dat uw zaak?
Dit is de leerling
die van deze dingen getuigt en dit geschreven heeft,
en wij weten dat zijn getuigenis waar is.
Er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft.
Maar als ze een voor een beschreven worden,
dan zou naar mijn mening zelfs de hele wereld
te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Een mooi gebed van John Henry kardinaal Newman ter voorbereiding van Pinksteren
Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

1 Reactie
Inline Feedbacks
View all comments
jose
2 jaren geleden

het mooie gebed is niet meegegeven – blanco