5e week van Pasen, vrijdag

5e week van Pasen, vrijdag

218 eerste lezing: Hand. 15, 22-31

De heilige Geest en wij hebben besloten u geen zwaardere last
op te leggen dan het noodzakelijke.

Uit de Handelingen van de Apostelen.
In die dagen besloten de apostelen en de oudsten
samen met de hele gemeente
enige mannen uit hun midden te kiezen
en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen:
Judas, bijgenaamd Barnabas,
en Silas, mannen van aanzien onder de broeders,
en hun het volgende schrijven mee te geven:
“De apostelen en de oudsten zenden hun broederlijke groet
aan de broeders uit de heidenen in Antiochië,
Syrië en Cilicië.
Daar wij gehoord hebben
dat sommige van ons
u door woorden in verwarring hebben gebracht
en uw gemoederen hebben verontrust,
zonder dat ze van ons enige opdracht hadden gekregen,
hebben wij eenstemmig besloten
enige mannen uit te kiezen en naar u toe te sturen,
in gezelschap van onze dierbare Barnabas en Paulus,
mensen die zich geheel en al hebben ingezet
voor de Naam van onze Heer Jezus Christus.
Wij hebben dus Judas en Silas afgevaardigd,
die ook mondeling hetzelfde zullen overbrengen.
De heilige Geest en wij hebben namelijk besloten
u geen zwaardere last op te leggen dan dit onvermijdelijke:
u te onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn,
van bloed, van wat verstikt is
en van ontucht.
Als gij uzelf daarvoor in acht neemt
zal het u goed gaan.
Vaarwel!”
Na afscheid genomen te hebben reisden zij naar Antiochië.
Daar riepen ze de gemeente bijeen
en overhandigden de brief.
Zij lazen hem en waren blij over de troostvolle inhoud.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 57 (56), 8-9, 10-12

Refrein:
U wil ik loven, Heer, voor alle volken,
voor alle naties zing ik U ter eer.
Of: Alleluia.

Op U vertrouw ik, God, op U vertrouw ik,
ik zing en speel voor U.
Ontwaak, mijn geest, wordt wakker, harp en citer
en wekt de dageraad.

U wil ik loven, Heer, voor alle volken,
voor alle naties zing ik U ter eer;
omdat uw medelijden wijd is als de hemel,
uw trouw tot aan de wolken reikt.
Vertoon U in den hoge, God, in majesteit,
uw glorie strale over heel de aarde.

vers voor het evangelie: Rom. 6, 9

Alleluia.
Christus, eenmaal van de doden verrezen,
sterft niet meer;
de dood heeft geen macht meer over Hem.
Alleluia.

219 evangelie: Joh. 15, 12-17

Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad.
Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze,
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied.
Ik noem u geen dienaars meer,
want de dienaar weet niet wat zijn heer doet,
maar u heb Ik vrienden genoemd,
want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.
Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u,
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn.
Dan zal de Vader u geven
al wat gij Hem in mijn Naam vraagt.
Dit is mijn gebod,
dat gij elkaar liefhebt.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments