Dinsdag. Weekdag van de kersttijd na Epifanie

Dinsdag. Weekdag van de kersttijd na Epifanie

71 eerste lezing: 1 Joh. 4, 7-10

De liefde komt van God.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes.
Vrienden,
laten wij elkander liefhebben,
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft
is een kind van God en kent God.
De mens zonder liefde kent God niet,
want God is liefde.
En de liefde die God is
heeft zich onder ons geopenbaard,
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft
om ons het leven te brengen.
Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad,
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden
om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 72 (71), 2, 3-4ab, 7-8

Refrein:
Hem huldigen alle vorsten der aarde
en alle volkeren dienen Hem.

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Dan stroomt de vrede omlaag van de bergen,
en van de heuvels het recht.
Hij zal het geringe volk beschermen,
de zonen der armen verlossen.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal Hij van zee tot zee,
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde.

vers voor het evangelie: Lc. 7, 16

Alleluia.
Een groot profeet is onder ons opgestaan;
God heeft genadig neergezien op zijn volk.
Alleluia.

72 evangelie: Mc. 6, 34-44

Door de broodvermeningvuldiging
openbaart Jezus zich als profeet.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zag Jezus een grote menigte.
Hij gevoelde medelijden met hen,
want zij waren als schapen zonder herder;
en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.
Toen het al laat was geworden,
kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden:
“Deze plek is eenzaam en het is al laat.
Stuur hen weg om naar de hoeven en dorpen
in de omtrek te gaan en daar eten te kopen.”
Maar Hij gaf hun ten antwoord:
“Geeft gij hun maar te eten.”
Zij zeiden Hem daarop:
“Moeten wij dan voor tweehonderd denariën brood gaan kopen
om hun te eten te geven?”
Hij zeide tot hen:
“Hoeveel broden hebt ge?
Gaat eens kijken.”
Na zich op de hoogte gesteld te hebben, zeiden ze:
“Vijf, en twee vissen.”
Nu gaf Hij hun opdracht te zeggen,
dat allen zich groepsgewijze zouden neerzetten op het groene gras.
Zij gingen zitten in groepen van honderd en van vijftig.
Hij nam de vijf broden en de twee vissen,
sloeg de ogen ten hemel,
sprak de zegen uit,
brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen
om ze aan de mensen voor te zetten;
ook de twee vissen verdeelde Hij onder allen.
Allen aten tot zij verzadigd waren.
Men haalde aan brokken en aan wat er aan vis over was
twaalf volle korven op.
Het waren vijfduizend mannen, die van de broden gegeten hadden.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

1 Reactie
Inline Feedbacks
View all comments
Hein Blommestijn
2 jaren geleden

Vreemd om op 4 januari na Epifanie te zijn.