3e week van de advent, vrijdag

3e week van de advent, vrijdag

Vanaf 17 december neemt men de nummers 35 en volgende,
en vervallen de lezingen van vandaag.

33 eerste lezing: Jes. 56, 1-3a.6-8

Mijn huis van gebed voor alle volken.

Uit de Profeet Jesaja.
Zo spreekt God de Heer:
“Onderhoud het recht en doe wat rechtvaardig is,
want mijn heil is in aantocht,
mijn rechtvaardigheid dient zich aan.
Gelukkig de man die zó handelt,
de mens die er zich aan houdt,
die de sabbat heiligt en hem niet schendt,
die zijn hand weerhoudt van het stichten van kwaad.
Laat de vreemdeling, die zich aansluit bij de Heer, niet menen:
de Heer maakt mij los van mijn volk.
De vreemdelingen die zich bij de Heer aansluiten
om Hem te dienen,
die zijn Naam met liefde vereren en zijn dienaren willen zijn,
allen die de sabbat onderhouden en hem niet onteren,
allen die zich houden aan mijn verbond,
hen breng Ik naar mijn heilige berg,
en Ik geef hen vreugde in mijn huis van gebed.
Hun brand- en slachtoffers zullen mij aangenaam zijn
op mijn altaar.
Want mijn huis is een huis van gebed voor alle volken.
En verder spreekt de Heer onze God,
die de ballingen van Israël weer bijeenbrengt:
Bij hen die reeds bijeengebracht zijn, voeg Ik nog andere!”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 67 (66), 2-3, 5, 7-8

Refrein:
Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren!

God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn;
opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.

Laat alle naties van vreugde juichen,
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.

De aarde gaf ons haar vruchten,
de zegen van onze God.
God geve ons zo zijn zegen,
dat heel de aarde Hem vreest.

vers voor het evangelie: Jes. 33, 22

Alleluia.
De Heer is onze rechter, wetgever en koning;
Hij zal ons verlossen.
Alleluia.

34 evangelie: Joh. 5, 33-36

Johannes is de lamp, ontstoken om te verlichten.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot de joden:
“Gij hebt een gezantschap naar Johannes gestuurd
en deze heeft getuigd voor de waarheid.
Weliswaar behoef Ik de getuigenis van een mens niet,
maar Ik zeg dit,
opdat gij gered zult worden.
Hij was de lamp, ontstoken om te verlichten,
en een korte tijd hebt gij u in zijn licht willen verheugen.
De getuigenis echter die Ik bezit
is waardevoller dan die van Johannes:
want het zijn juist de werken
die de Vader Mij gegeven heeft om te volbrengen
en die Ik ook volbreng,
die van Mij getuigen, dat Ik door de Vader gezonden ben.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments