2e week van de advent, dinsdag

2e week van de advent, dinsdag

15 eerste lezing: Jes. 40, 1-11

God troost zijn volk.

Uit de Profeet Jesaja.
“Troost, troost toch mijn Stad – zegt uw God –
spreek Jeruzalem moed in,
roep haar toe, dat haar straftijd voorbij is,
dat haar ongerechtigheid vergeven is,
dat zij van Gods hand
haar zonden dubbel betaald heeft gekregen.”
Een stem roept:
“Baan de Heer een weg in de steppe,
effen voor onze God een heerbaan in de woestijn,
elk dal moet gevuld,
elke berg en heuvel geslecht worden,
alle oneffenheden moeten vlak,
de rotsmassa’s een vallei worden.
En verschijnen zal de glorie des Heren,
en alle vlees zal daarvan getuige zijn:
de mond des Heren heeft het gezegd!”
Een stem spreekt: “Roep!”
En ik vraag: “Wat moet ik roepen?”
“Alle vlees is als gras,
en al zijn glorie als een bloem op het veld:
het gras verdort, de bloem verwelkt,
zodra een hete wind erover blaast:
het gras zijn de mensen!
Het gras verdort, de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt eeuwig stand!
Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode,
verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant!
Verkondig het luide, ken geen vrees,
roep tot de steden van Juda:
Uw God is op komst!
Zie, God de Heer komt met kracht,
zijn arm voert de heerschappij;
zijn loon komt met Hem mee,
zijn beloning gaat voor Hem uit.
Als een herder zal Hij zijn schapen weiden,
in zijn armen ze samenbrengen,
de lammeren dragen tegen zijn boezem,
de schapen met zachte hand geleiden.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 96 (95), 1-2, 3, 10ac, 11-12, 13

Refrein:
God onze Heer zal komen met kracht (Jes. 40,9).

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn
Naam, verkondigt zijn heil alle dagen.

Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.
Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,
de zee neuriet mee met al wat daar leeft;
de velden zwaaien met al hun gewassen,
de woudreuzen buigen hun kruin.

Zij juichen de Heer toe, omdat Hij komt,
Hij komt als koning der aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,
de volkeren eerlijk en trouw.

vers voor het evangelie

Alleluia.
Kom Heer, blijf niet uit,
en delg de misdaden van uw volk.
Alleluia.

16 evangelie: Mt. 18, 12-14

God wil niet dat deze kleinen verloren gaan.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Wat dunkt u?
Wanneer een man honderd schapen heeft
en één daarvan verdwaalt,
zal hij dan niet
de negenennegentig in de bergen alleen laten
om op zoek te gaan naar het verdwaalde?
En gelukt het hem dat te vinden, voorwaar, Ik zeg u,
dan zal hij over dat ene meer verheugd zijn
dan over de negenennegentig, die niet verdwaald waren.
Zo ook wil uw hemelse Vader niet
dat een van deze kleinen verloren gaat.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Subscribe
Abonneren op

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

1 Reactie
Inline Feedbacks
View all comments
J.A. Schaafsma
2 jaren geleden

Wat is de herkomst al die overwegingen die dagelijks worden gepubliceerd?
Staan deze in een (historisch) kerkelijk boek, waarin al deze overwegingen zijn verzameld?